Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2022

Velkommen

Kjære medlem, velkommen til ekstraordinært årsmøte i NTNUI roing. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og alle medlemmer har stemmerett.

Dato: 25. oktober 2022
Tidspunkt: 19:15
Sted: Klubbhuset, Andbjørg

Påmelding: Trykk her

Velkommen skal du være!
Med vennlig hilsen Styret i NTNUI roing

Saksliste:

1 Vedtakssak – Konstituering
1.1 Godkjenne de stemmeberettigede
1.2 Godkjenne innkalling og saksliste
1.3 Velge dirigent, referent og to desisorer

2 Vedtakssak – Revidere NTNUI roings vedtekter
3 Valg – Nye medlemmer i valgkomiteen
4 Informasjonssak – Avsluttende ord av leder

1 Vedtakssak – Konstituering

1.1 Godkjenne de stemmeberettigede

Saksfremlegger: Kristine Korssjøen Asbøll
Saksnotat: Alle med gyldig medlemskap i foreningen har rett til å stemme. For at møtet skal være stemmeberettiget må det møte minst antall personer som det er i styret (7 stk.).

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner de stemmeberettigede.

1.2 Godkjenne innkalling og saksliste

Saksfremlegger: Kristine Korssjøen Asbøll

Saksnotat: Innkalling ble sendt på mail til alle medlemmer 9. oktober, lagt ut på foreningens hjemmeside og kommunisert i klubbens informasjonskanal.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen og saksliste.

1.3 Velge dirigent, referent og to desisorer

Saksfremlegger: Kristine Korssjøen Asbøll Saksnotat: Etter vedtekter.
Forslag til vedtak:

Dirigent: Kristine Korssjøen Asbøll

Referent: Marie Norveig Grønneberg-Fensbekk

Desisor: Navn

Desisor: Navn

2 Vedtakssak – Revidere NTNUI roings vedtekter

Saksfremlegger: Kristine Korssjøen Asbøll
Vedlegg: Revidering av NTNUI Roings vedtekter.docx.pdf

Saksnotat: Forslag til vedtektsendring må godkjennes med minst 2⁄3 flertall blant de fremmøtte. Forslag til endring er markert med rød skrift i utstedt vedlegg. Beskrivelse av endring er markert med oransje.
Forhold som foreslås revidert:

  1. Sammenslåing av § 8-3 Webkomiteen og § 8-5 PR-komiteen.
  2. Det ble ved forrige årsmøte vedtatt å opprette en utprøving av materialkomité. Denne foreslås nå permanent opprettet i paragraf § 8-5 Materialkomité.

III. Oppdatert redegjørelse av § 8-1 Valgkomité.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar vedtektsendringen.

3 Valg – Nye medlemmer i valgkomiteen

Saksfremlegger: Kristine Korssjøen Asbøll
Saksnotat: Valgkomitémedlemmer Edvart Svingen, Sigurd Akersveen og Olav Fleten fratrer sine verv i valgkomiteen.

Styrets innstilling til tre nye medlemmer i valgkomiteen:

Medlem: Ragnhild Steinnes Romøren
Medlem: Axel Ravndal
Medlem: Kajwan Rasul

Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner styrets innstilling av tre nye medlemmer til valgkomitéen.

4 Informasjonssak – Avsluttende ord av leder

Saksfremlegger: Kristine Korssjøen Asbøll
Saksnotat: Møtet heves. Hu og hei!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *