Prosjekter

Oversikt over prosjekter HS 20/21

Prosjekter som følge av generalforsamling

Retningslinjer for investeringsanalyse

Ansvarlig: Idun, Økonomiutvalget

Beskrivelse: På ordinær Generalforsamling 2020 vart det vedtatt statuttendringar for investering i varig anlegg og klubbmateriell, nemleg diskusjonen rundt leie vs. eie. Investering vil bli ein alternativ metode til leige, og endar opp med at gruppa eig anlegget eller klubbmateriellet. I prosjektet vil vi utforme retningslinjer for korleis statutten skal bli brukt, med andre ord ein framgangsmåte for gruppene, Økonomiutvalget og Hovedstyret med fleire tilhøyrande ledd for gjennomføring av ein slik prosess

Retningslinjer for reisestøtte

Ansvarlig: Idun, Økonomiutvalget

Beskrivelse: Utvikle berekningsverktøyet for reisestøtte, og utforme brukermal for korleis kasserarar skal bruke dette.  

Retningslinjer for reparasjon av klubbmateriell

Ansvarlig: Idun, Økonomiutvalget

Beskrivelse: Statutten for reparasjon av klubbmateriell var vedteke på ordinær Generalforsamling 2020. I prosjektet vil vi utforme ein mal for ei kost-nytte vurdering av klubbmateriell, og framgangsmåte for korleis dette skal bli gjort både for Gruppene og for Økonomiutvalget.

Opprettelse og oppdatering av dokumenthierarki (vedtekter)

Ansvarlig: Simon & Lovutvalget

Internrevisjon for lagring av persondata (GDPR)

Ansvarlig: Mats

Beskrivelse: Utarbeide retningslinjer og sjekklister for internrevisjon for behandling av persondata i NTNUI.

Evaluering av interimsstyre

Ansvarlig: Valgkomiteen, Monja

Beskrivelse: 2019 ble året der man satset på erfaringsoverføring for fullt innad i hovedstyret. På ekstraordinær generalforsamling ble det besluttet å opprette et interimstyre for første gang. Denne prosessen må evalueres grundig for å finne ut om denne måten er bærekraftig for erfaringsoverføring. Vi skal finne ut hva som var bra og hva som kunne blitt gjort annerledes. Dette for å sikre en lettere overgang for nytt hovedstyre hvert år.

Implementering av medlemssystem

Ansvarlig: Mats, Sprint

Beskrivelse: Implementering av digitalt medlemssystem utviklet av NTNUI Sprint for håndtering av medlemsregistrering, styreendringer, alias og mailinglister.

Prosjekter som ønskes videreført

aktivCampus

Ansvarlig: Monja & prosjektgruppe

Beskrivelse til nettsiden: 

aktivCampus ble for første gang gjennomført i 2019 og var en braksuksess. Hovedmålet for uka er å “Gjøre fysisk aktivitet til en naturlig del av hverdagen som student”. Dette er et arrangement med store ringvirkninger vi ønsker videreført. Vi ønsker å involvere gruppene slik at de kan bruke denne muligheten for å vise seg fram. Dette er en god mulighet for rekruttering for de gruppene som har ledige plasser. 

Vi samarbeider godt med Sit, Velferdstinget, NTNU og SINTEF.

Gråkallen vinterpark

Ansvarlig: Simon

Beskrivelse: NTNUI jobber sammen med Trondheim Alpinklubb opp mot kommunen for å få flyttet GKV opp på prioriteringslisten til Idrettsrådet. Prosjektet går ut på å utvide tilbud for vintersport for både studenter, familier og ungdom nærmere sentrum. Det er et prosjekt som har gått over flere år, og det jobbes konstant med å bygge politisk vilje for prosjektet!

Campusutvikling: Dragvoll/Spektrum

Ansvarlig: Simon og Øystein 

Beskrivelse:

NTNU holder på med et campusprosjekt som gir muligheter for nye løsninger for anskaffelse av halltid og oppgraderinger i dødens dal. Prosjektet går ut på å få bedre treningsfasiliteter for NTNUI på og i nærheten av campus Gløshaugen. Vi ønsker å ta utgangspunkt i prosjektgruppa for Gløshaugen idrettspark sitt arbeid og videreføre dette inn i et samarbeid med Sit, Velferdstinget, UKA og NTNU slik at vi skaper en best mulig dal for idrett og kultur i Trondheim.

Nytt regnskapsprogram:

Ansvar: Idun, Økonomiutvalget

Beskrivelse: Vi viderefører prosjektet fra sprinten med PwC og alle kasserere som var i november 2019. Planen er å teste ut, i samarbeid med PwC og gruppekasserer, nye alternative regnskapsprogram som skal implementeres i foreningen. Tidsmessig satser vi på å få testet utvalget av regnskapsprogrammene i løpet av juni, og deretter stå igjen med et endelig regnskapsprogram i slutten av juni. Resten av sommeren vil vi bruke tid på å utforme verktøy for implementeringen av programmet slik at kasserere kan teste dette i løpet av høsten 2020. Deretter er ønsket å starte med nytt regnskapsprogram fra januar 2021.

HS sine prosjekter: 

Fra handlingsplanen: Gjøre klubbhuset til foreningens hjerte

Ansvar: Monja 

Beskrivelse: Klubbhuset er åpent for alle våre medlemmer, og målet er å gjøre klubbhuset til foreningens hjerte. Her skal det stå åpent for alle som ønsker å jobbe, møte på kjente eller ukjente, diskutere, ha en uformell prat eller bare slappe av. Gjennom å arrangere morsomme aktiviteter kan det gjøre det lettere for medlemmene å komme til klubbhuset. Bruk klubbhuset for det det er verdt. Flytt styremøtene hit, kom å ta deg en kopp kaffe eller slå av en prat, også skal vi legge til rette for at det skjer ting på klubbhuset du ikke vil gå glipp av.

Fra handlingsplanen: Felles rekrutteringsarrangement på vårsemesteret

Ansvar Monja

Beskrivelse: Det er ytret et ønske om et rekrutteringsarrangement på vårsemesteret grunnet mange utvekslingsstudenter som flytter fra. Her er det stort potensialet for å finne et arrangement for de gruppene som ønsker å vise sitt tilbud fram. Dette prosjektet er helt i oppstartsfasen, så gjerne ta kontakt om du har gode ideer eller tanker rundt et slikt rekrutteringsarrangement.

Kassererveiledning

Ansvar: Sven & Økonomiutvalget

Beskrivelse: Kassererveiledninga er ikke oppdatert siden 2014 og har blitt etterlyst oppdatert tidligere. Ved å legge veiledninga over på Slab vil den være enklere å holde oppdatert i fremtiden. I tillegg kan man lage en veiledning som tilrettelegger for digital føring, hvis det er ønskelig.

NTNUI-Shop

Ansvarlig: Emilie 

Få flere kreative produkter inn i NTNUI-shop, gjerne med hjelp av gruppene. Her er det rom for alt av NTNUI-merch, bare fantasien (og budsjettet) setter grensene! 

Admin rekrutteringsprosjekt 

Ansvarlige: Emilie og Jørgen, prosjektgruppen

Skape et felles rekrutteringsprosjekt mellom admin-utvalgene som kan bidra til større engasjement og tilhørighet i NTNUI. I tillegg til at det skal gjøre det enklere å skaffe kompetente og ivrige medlemmer i Admin.