Oransje belte

4. KYU/MON, ORANGE BELTE

Generelle krav
– For mon-grader: Minimum 50 treningstimer etter siste gradering, anbefalt tidligst i året
utøveren fyller 10 år.
– For kyu-grader: Minimum 30 treningstimer etter siste gradering

Kjennskap til
– yuko
– waza-ari
– shido
– toketa

Ne-waza (bakketeknikker)
Osaekomi-waza (holdegrep), frigjøring til begge sider
– Kesa-gatame (Skjerfholdegrep)
– Tate-shiho-gatame (overskrevs firepunkts holdegrep)
– Kata-gatame (Skulderholdegrep)
– Yoko-shiho-gatame (sideveis firepunkts holdegrep)
– Kami-shiho-gatame (firepunkts holdegrep fra hodeenden)

Shime-waza (kvelninger) fra og med det året utøveren fyller 13 år
– Juji-jime (krysskveling)
– Hadaka-jime (naken kveling)
– Okuri-eri-jime (glidende kravekveling)
Kansetsu-waza (armbend) fra og med det året utøveren fyller 13 år
– Ude-garami (Flettearmbend)
– Udehishigi-juji-gatame (Korsarmbend)

Go Kyo no waza (kastteknikker), Dai-nikyo (andre serie)
Alle teknikker må vises til høyre og venstre side
– Ko-soto-gari (liten ytre meiing)
– Ko-uchi-gari (liten indre meiing)
– Koshi-guruma (hoftehjul)
– Tsurikomi-goshi (hoftekast med løftende trekk)
– Okuri-ashi-harai (feiing av etterslepende fot)
– Tai-otoshi (kroppsfelling)
– Harai-goshi (feiende hoftekast)
– Uchi-mata (indre lårkast)

Bevegelsesoppgaver
Tori skal gjennomføre kasteteknikker i eget fremover-, bakover- og sidelengs bevegelse.
– 1 kombinasjon (Renraku-waza)
– 1 kontring (Kaeshi-waza)
– 1 angrep hvis uke ligger på magen
– 1 angrep hvis uke ligger på ryggen (tori mellom bena)
– 2 overganger fra tachi-waza til ne-waza

Hovedmål
– Det bør trenes på overganger fra tachi-waza til ne-waza.
– Utøverne skal bevisst trekke eller skyve for å få til balansebrudd.
– Teknikkene skal vise tydelig fremskritt sammenlignet med gult belte