Brunt belte

1. KYU/MON, BRUNT BELTE

Generelle krav
– Minimum 90 treningstimer etter siste gradering, anbefalt tidligst i året utøveren fyller 15 år.
– Det er anbefalt at utøveren har deltatt på 3 stevner siden sist gradering. (Alternativt kan
koshi-waza vises som kata).
– God kjennskap til de internasjonale kampreglene.
– Kjennskap til akutt skadebehandling (POLICE-begrepet), og til trening for gjenoppbygning
etter skade.
– Kjennskap til dopingproblematikken. (Det bør i treningen legges vekt på holdningsskapende
aktiviteter).
– Kunnskap om kosthold generelt og kosthold knyttet til trening og konkurranser.
– Det anbefales at utøveren har trener 1- og eller C-dommerlisens

Ne-waza (bakketeknikker)

Osaekomi-waza (holdegrep)
Hovedteknikk samt en variant fra hver gruppe med sine respektive frigjøringer skal vises i flytende
bevegelse.
– Kesa-gatame (skjerfholdegrep)
– Tate-shiho-gatame (overskrevs firepunkts holdegrep)
– Kata-gatame (skulderholdegrep)
– Yoko-shiho-gatame (sideveis firepunkts holdegrep)
– Kami-shiho-gatame (firepunkts holdegrep fra hodeenden)

Shime-waza (kvelninger), fra og med det året utøveren fyller 13 år
Teknikkene skal vises med variant i flytende bevegelse.
– Hadaka-jime (nakenkvelning)
– Juji-jime (krysskveling)
– Okuri-eri -jime (glidende kravekveling)
– Kata-te-jime (enhåndskveling)
– Kata-ha-jime (envinget kveling

Kansetsu-waza (armbend) fra og med det året utøveren fyller 13 år
Teknikkene skal vises med variant i flytende bevegelse.
– Ude-hishigi-juji-gatame (korsarmbend)
– Ude-garami (flettearmbend)
– Kannuki-gatame (tverrtre-armbend)
– Ude hishigi-ude-gatame (armbrekkende armholdegrep)
– Ude-hishigi-waki-gatame (armbrekkende armhuleholdegrep)
– Ude-hishigi-ashi-gatame (armbrekkende beinholdegrep)
– Ude-hishigi-hara-gatame (armbrekkende mageholdegrep)

Go Kyo no waza (kastteknikker, Dai-gokyo (femte serie):
Alle teknikker må vises til høyre og venstre side
– O-soto-guruma (stort ytre hjul)
– Uki-waza (svevende teknikk)
– Yoko-wakare (sideveis adskillelse)
– Yoko-guruma (sideveis hjul)
– Ushiro-goshi (baklengs hoftekast)
– Ura-nage (baklengs kast)
– Sumi-otoshi (hjørnefelling)
– Yoko-gake (sideveis beinkrok)

Bevegelsesoppgaver
– 3 angrep hvis uke ligger på magen
– 3 motangrep hvis tori ligger på magen
– 3 angrep hvis uke ligger på ryggen (tori mellom bena)
– 3 angrep hvis tori ligger på ryggen (uke mellom bena)
– 4 overganger fra tachi-waza til ne-waza
– 4 motkast (Kaeshi-waza)
– 4 kombinasjoner (Renraku-waza)

Fordypningsteknikker
– Minst 3 fordypningsteknikker
– Minst 1 fordypning skal være i ne waza og minst 1 skal være i tachi waza

Hovedmål
– Vise sikre ferdigheter i flere bevegelsesretninger.
– Utøveren skal vise realistiske overganger, kombinasjoner og kontringer.
– En del av teknikkene bør vises i randori-form.
– Utøveren må kunne vise teknikkinnganger fra ulike posisjoner.