Grønt belte

3. KYU/MON, GRØNT BELTE

Generelle krav
– For mon-grader: Minimum 70 treningstimer etter siste gradering, anbefalt tidligst i året
utøveren fyller 12 år.
– For kyu-grader: Minimum 50 treningstimer etter siste gradering
– Kjennskap til: Art 4: Personkrav, Art 8: Offisielle dommertegn, Art 15: Kampens begynnelse
i de internasjonale kampreglene.
– Utøveren bør ha kamperfaring. Det er anbefalt at utøver har deltatt på 2 stevner siden sist
gradering.
– I det vesentlige utføres alle teknikker i fri bevegelse til begge sider.

Forståelse for
– renraku-waza – kombinasjonsteknikker
– kaeshi-waza – kontringsteknikker
– tokui-waza – favoritteknikk
– enkle treningsprinsipper: oppvarming, uttøyning, utholdenhetstrening, styrketrening

Ne-waza (bakketeknikker)
Osaekomi-waza (holdegrep). Viser standard og en variant av hver til begge sider med frigjøringer
– Kesa-gatame (Skjerfholdegrep)
– Tate-shiho-gatame (overskrevs firepunkts holdegrep)
– Kata-gatame (Skulderholdegrep)
– Yoko-shiho-gatame (sideveis firepunkts holdegrep)
– Kami-shiho-gatame (firepunkts holdegrep fra hodeenden)

Shime-waza (kvelninger) fra og med det året utøveren fyller 13 år
Viser teknikkene og forsvar eller frigjøringer
– Juji-jime (krysskveling)
– Hadaka-jime (naken kveling)
– Okuri-eri-jime (glidende kravekveling)
– Kata-te-jime (enhåndskveling)
– Kata-ha-jime (envinget kvelning)

Kansetsu-waza (armbend) fra og med det året utøveren fyller 13 år
Viser teknikkene og forsvar eller frigjøringer
– Ude-garami (Flettearmbend)
– Udehishigi-juji-gatame (Korsarmbend)
– Ude-hishigi-ude-gatame (armbrekkende armholdegrep)
– Ude hishigi-waki-gatame (armbrekkende armhuleholdegrep)
– Ude-hishigi-hiza-gatame (armbrekkende kneholdegrep)
– Ude-hishigi-hara-gatame (armbrekkende mageholdegrep)

Go Kyo no waza (kastteknikker), Dai-sankyo (tredje serie)
Alle teknikker må vises til høyre og venstre side
– Ko-soto-gake (liten utvendig beinkrok)
– Tsuri-goshi (løftende hoftekast)
– Yoko-otoshi (sideveis fall)
– Ashi-guruma (fothjul)
– Hane-goshi (fjærende hoftekast)
– Harai-tsurikomi-ashi (feiende fotkast med løftende trekk)
– Tomoe-nage (sirkelkast)
– Kata-guruma (skulderhjul)

Bevegelsesoppgaver
– 1 fordypningsteknikk
– 2 kontringer (Kaeshi-waza)
– 2 kombinasjoner (Renraku-waza)
– 1 x: Uke utfører et mislykket angrep i ne-waza og tori utnytter dette
– 2 angrep når uke ligger på magen
– 2 angrep når uke ligger på ryggen (tori mellom ben)
– 3 overganger fra tachi-waza til ne-waza

Hovedmål
– Utøver må vise flytende bevegelser til begge sider.