Blått belte

2. KYU/MON, BLÅTT BELTE

Generelle krav
– Minimum 70 treningstimer etter siste gradering, anbefalt tidligst i året utøveren fyller 14 år.
– Kjennskap til Art 27: straffbare handlinger i de internasjonale kampreglene.
– Det er anbefalt at utøver har deltatt på 2 stevner siden sist gradering.
– Innen alle teknikkgrupper skal man beherske flere teknikker til begge sider. I det vesentlige
skal en kunne utføre alle teknikker i fri bevegelse.
– Forståelse for enkle treningsprinsipper: Oppvarming, uttøyning, utholdenhetstrening,
styrketrening

Ne-waza (bakketeknikker)

Osaekomi-waza (holdegrep).
Hovedteknikk samt en variant fra hver gruppe med sine respektive frigjøringer skal vises i flytende
bevegelse.
– Kesa-gatame (skjerfholdegrep)
– Tate-shiho-gatame (overskrevs firepunkts holdegrep)
– Kata-gatame (skulderholdegrep)
– Yoko-shiho-gatame (sideveis firepunkts holdegrep)
– Kami-shiho-gatame (firepunkts holdegrep fra hodeenden)

Shime-waza (kvelninger), fra og med det året utøveren fyller 13 år
Teknikkene skal vises med variant i flytende bevegelse.
– Hadaka-jime (nakenkvelning)
– Juji-jime (krysskveling)
– Okuri-eri-jime (glidende kravekveling)
– Kata-te-jime (enhåndskveling)
– Kata-ha-jime (envinget kveling)

Kansetsu-waza (armbend), fra og med det året utøveren fyller 13 år
Teknikkene skal vises med variant i flytende bevegelse.
– Ude-hishigi-juji-gatame (korsarmbend)
– Ude-garami (flettearmbend)
– Kannuki-gatame (tverrtre-armbend)
– Ude hishigi-ude-gatame (armbrekkende armholdegrep)
– Ude-hishigi-waki-gatame (armbrekkende armhuleholdegrep)
– Ude-hishigi-ashi-gatame (armbrekkende beinholdegrep)
– Ude-hishigi-hara-gatame (armbrekkende mageholdegrep)

Go Kyo no waza (kastteknikker), Dai-yonkyo (fjerde serie)
Alle teknikker må vises til høyre og venstre side
– Sumi-gaeshi (hjørne-motgrep)
– Tani-otoshi (dal-felling)
– Hane-maki-komi (fjærende foldekast)
– Sukui-nage (øsende kast) eller Te-guruma
– Utsuri-goshi (skiftende hoftekast)
– O-guruma (stort hjul)
– Soto-makikomi (ytre foldekast)
– Uki-otoshi (svevende felling)

Bevegelsesoppgaver
– 2 fordypningsteknikker
– 3 kombinasjoner (Renraku-waza)
– 3 motkast (Kaeshi-waza)
– 3 overganger fra tachi-waza til ne-waza
– 3 angrep hvis uke ligger på magen
– 2 motangrep hvis tori ligger på magen
– 3 angrep hvis uke ligger på ryggen (tori mellom bena)
– 2 angrep hvis tori ligger på ryggen (uke mellom bena)

Hovedmål
– Vise grunnleggende ferdigheter i flere bevegelsesretninger.
– Utøveren skal kunne vise sammensatte bevegelser.
– Det er viktig at alle nage-waza-teknikker læres i bevegelse.
– Det skal tilstrebes at teknikkene utføres i realistiske situasjoner.
– Utøveren må kunne skape og utnytte situasjoner