Orange belt

4. KYU/MON, ORANGE BELT
General demands:
– For mon-grades: Minimum 50 training hours since last grading.
– For kyu-grades: Minimum 30 training hours since last grading.

Knowledge of
– yuko
– waza-ari
– shido
– toketa

Ne-waza

Osaekomi-waza (holds), with exits to both sides
– Kesa-gatame (Scarf hold)
– Kata-gatame (Shoulder hold)
– Yoko-shiho-gatame (side hold)
– Tate-shiho-gatame (mounted hold)
– Kami-shiho-gatame (head side four point hold)

Shime-waza (kvelninger) fra og med det året utøveren fyller 13 år
– Juji-jime (cross choke)
– Hadaka-jime (naked choke)
– Okuri-eri-jime (gliding collar choke)

Kansetsu-waza
– Ude-garami (braid arm break)
– Udehishigi-juji-gatame (cross arm break)

Go Kyo no waza (throws), to both left and right
– Ko-soto-gari (lesser outside sweep)
– Ko-uchi-gari (lesser inside sweep)
– Koshi-guruma (hip wheel)
– Tsurikomi-goshi (lifting hip throw)
– Okuri-ashi-harai (sweep of second foot)
– Tai-otoshi (body chop)
– Harai-goshi (sweeping hip throw)
– Uchi-mata (innner thigh throw)

Motion exercises
Tori throws in four directions.
– 1 combination (Renraku-waza)
– 1 counter atack (Kaeshi-waza)
– 1 attack when uke lays on the front
– 1 attack when uke is on the back (tori between legs)
– 2 transitions from tachi-waza to ne-waza

Main goals
– Do transitions from tachi-waza to ne-waza
– The judoka creates kuzushi with pulling and pushing..
– Progress from yellow belt
– Battle experience