Hva gjør styret? (Årsmøte 2020)

TL; DR: Årets årsmøte avholdes på Dragvoll Idrettssenter onsdag 29. januar, fra klokken 19.00. Mer info på Facebook-arrangementet. Håper vi ses der!

Som enhver annen idrettsklubb er også NTNUI Innebandy avhengig av frivillige for å opprettholde og forbedre det sportslige og sosiale tilbudet i klubben. Styret i NTNUI Innebandy står for mye av arbeidet som foregår i kulissene, og et verv her er en veldig hyggelig måte å bli bedre kjent med folkene i klubben på.

I hovedsak består styret av åtte ulike verv, men det er gjerne flere som deler på enkelte av dem. Styremedlemmene velges på årsmøtet i januar, og sitter i ett år av gangen. I år vil årsmøtet avholdes på Dragvoll Idrettssenter onsdag 29. januar, fra klokken 19:00. Det vil også være en miksturnering for hele klubben fra og med klokken 16.00 samme dag. Mer info om alt dette finnes på facebook-arrangementet.

Her følger en kort presentasjon av de ulike vervenes arbeidsoppgaver og gjøremål gjennom året:

Leder
Ledervervet er det mest omfattende vervet i klubben, men det er også et spennende og morsomt verv. Klubbens leder deltar på møter og samlinger med NTNUI, har tett kontakt med Midt-Norge Bandyregion (MNBR), kaller inn til styremøter, delegerer arbeidsoppgaver og følger opp de andre styremedlemmene.

Sportslige ledere (herrer og damer)
De sportslige lederne har ansvar for klubbens sportslige tilbud. I hovedsak går dette ut på å finne og velge trenere til klubbens lag, samt arrangering av Dragvoll Cup.

Økonomiansvarlig
Den økonomiansvarlige styrer klubbens økonomi, og har blant annet ansvar for å sette opp budsjett, føre regnskap, og sørge for at treningsavgifter blir betalt.

Sponsor- og materialansvarlig
Klubbens materialforvalter har oversikt over klubbens utstyr (som lånekøller, drakter, etc.), og foretar også innkjøp av nytt ved behov. Dette vervet har også ansvar for kontakt med sponsorer, og utarbeiding av sponsoravtaler.

Dugnads- og PR-ansvarlig
Dette vervet har ansvar for å sette opp dugnader for medlemmene våre, samt å organisere rekrutteringskampanje ved starten av høstsemesteret.

Sosialansvarlig
Sosialansvarlig arrangerer og organiserer fester og sammenkomster for klubben, som de årlige høst- og vårfestene, banketten til Dragvoll Cup, og bli-kjent-fester.

Webansvarlig
Dette vervets hovedoppgaver er å holde nettsiden og epost-listene til klubben oppdatert, samt å annonsere fellestreninger, og oppdatere sosiale medier. Ingen forhåndskunnskaper er nødvendig.

Utover å delta på styremøter og jobbe med sine respektive arbeidsoppgaver, driver styret også med en del sosialt. Blant annet har styret ofte vorspiel sammen før høst- og vårfester, og før jul hvert år samles styret og trenerne til julebord, der middag og drikke spanderes av klubben.

Styret og trenernes julebord i 2019.

Det er også gode muligheter for å påvirke NTNUI sentralt gjennom styrevervet sitt, ved å delta på generalforsamlinger og andre møter der kursen for hele idrettslaget stakes ut. En ypperlig måte å bli kjent med andre engasjerte frivillige på tvers av grupperingene i NTNUI!

Dersom du synes et styreverv i NTNUI Innebandy virker interessant, er det bare å ta kontakt med styremedlemmet som har vervet i dag (se HER for epostadresser til styremedlemmene). Uansett oppfordrer vi alle medlemmer til å stille på årsmøtet. Gleder oss til å se dere!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *