Opptak

Opptak gjennomføres i form av uttakstreninger. De fleste lagene har uttakstreninger ved starten av høstsemesteret.

Informasjon angående uttakstreninger vil bli annonsert på vår Facebook-side. Du kan også kontakte de ulike lagene direkte på deres Facebook-sider dersom du skulle ha ytterligere spørsmål.