StudyTrondheim

NTNUI er del av StudyTrondheim! Det er et samarbeid mellom studenter, utdanningsinstitusjoner, kommunen, Sit og næringslivet og målet er å etablere Trondheim som Nordens klart beste studieby. Vi arbeider blant annet for at studentene får et rimelig botilbud og et godt treningstilbud, vi skaper et godt rammeverk for studentfrivilligheten og vi knytter studentene tettere opp mot næringslivet.

NTNUI er spesielt opptatt av studentenes velferd. Vi ønsker at idrett og trening etableres som en selvfølgelig del av enhver students hverdag. Vi kjemper en konstant kamp for å utvide vår kapasitet, slik at vi kan unngå å si nei til for mange studenter som ønsker å delta i gruppenes aktivitet. Under campusutviklingen nå fremover, kommer NTNUI til å passe på at idrett og trening integreres inn i arealkonseptene, at vi har aktivitetsløyper og joggeløyper ved campus, at Gløshaugen Idrettspark får et nødvendig løft og at Dragvoll minimum erstattes.

Hvordan kan Trondheim bli enda bedre som studieby? Har du forslag, må du gjerne sende inn til leder@ntnui.no. Les mer om StudyTrondheim på studytronheim.no.