Reisebrev: NTNUI på Olympisk Akademi

– VILJEN TIL Å SI DET

Foto: Privat

Sist helg ble årets Olympisk Akademi arrangert på Lillehammer i regi av Norges Idrettsforbund. Pavel Skipenes, Øystein Fruseth Christiansen, Josefine Caroline Stokke Haugom og Pauline Sjøvold fra NTNUI var til stede og fikk ta en del i dette fantastiske arrangementet.

Olympisk akademi er en møteplass for unge ressurspersoner i idretten der deltakerne blir kjent og deler erfaringer på tvers av idrett, bakgrunn, alder og rolle i idretten. På akademiet i år var det ildsjeler fra alle ulike deler av idretten. Styremedlemmer i idrettskretser og klubber, lagledere, trenere, dommere er noen av de ulike vervene som var representert. En kombinasjon av fellesskap gjennom idrettsglede og unike synspunkt gjennom ulike erfaringer og verv førte til at vi ble en sammensveisa gjeng som lærte masse av hverandre.

Et hektisk program ventet på Nansenskolen i Lillehammer. Den første ettermiddagen og kvelden ble brukt til å bli kjent med hverandre og Nansenskolen, samt åpningsforedrag av akademiet fra Sondre Gullord fra Idrettsstyret. 

Fredag begynte med en jogge/gåtur til toppen av Lysgårdsbakken, rundt 40 personer møtte opp til tross for at klokka kun var 6! Etter velfortjent kaffe og frokost fortsatte dagen med omvisning på Norges Olympiske Museum med fokus på de olympiske verdiene. Omvisningen hadde fokus på OL historien og hvordan OL har bidratt som politisk plattform gjennom årene. “Kommunikasjon er alt” var neste foredrag på programmet. Her delte Svein Graff, avtroppende kommunikasjonsdirektør i Norges Fotballforbund, sine tanker rundt god og effektiv kommunikasjon.

Neste dag var det tid for “sosiale medier i idrett og arrangement” med Michael Eriksson. Her fikk vi blant annet gode tips om hva man bør tenke på i forbindelse med sosiale medier. Videre var det relasjonsledelse som sto på planen, før vi etterhvert fikk prøve oss i Lacrosse. Det var omtrent ingen på akademiet som hadde spilt Lacrosse tidligere, så dette var noe nytt for oss alle! Lacrossen ble ledet av intent andre enn landslagstrener Charlotte Støelen og landslagsspiller Elisabeth Våland Suhr. Elisabeth er også tidligere NTNUIer, og satt blant annet i Hovedstyret i 2016.

Foto: Privat

Siste dagen var preget av workshops og gruppearbeid. Temaet var “nye veivalg i norsk idrett” og vi arbeidet rundt de nye veivalgene som ble vedtatt under idrettstinget. 

Alt i alt er vi alle enige om at dette var en utrolig lærerik og inspirerende helg. Det faglige innholdet var av høy kvalitet, samtidig som vi fikk utveksle erfaringer og bygge nettverk. Vi fikk mulighet til å lære av hverandre og diskutere problemstillinger vi hadde til felles. Ved siden av var det mye fokus på det sosiale. Dette medførte at vi fikk mulighet til å bli godt kjent med hverandre, og at vi nå sitter igjen med mange nye vennskap! 

Med bakgrunn i en utrolig flott opplevelse på Olympisk Akademi, ønsker vi å anbefale alle engasjerte om å søke for å delta neste år. Dette er en unik mulighet til å utvikle seg selv, få inspirasjon og motivasjon, samt stifte nye vennskap!