NTNUI representert på forbundstinget

Tekst: Emilie Faarup Storvik
Foto: Alexander Eriksson / NSI & Eivind Jølsgard / NTNUI

Forbundstinget ble arrangert i Oslo i helgen for alle studentidrettsklubber i Norge.
Foto: Alexander Eriksson / NSI

Helgen 25. til 27. mars sendte NTNUI en delegasjon på seks personer til studentidrettens 95. ordinære forbundsting.

Faktaboks om Forbundstinget (trykk for å utvide):
  • Arena der alle studentidrettslag i Norge kan møtes for å fastsette forbundets politiske og økonomiske prioriteringer for de neste to årene. 
  • Blir arrangert hvert partallsår. 
  • Tinget består i hovedsak av tingforhandlinger, men vil også være en arena for erfaringsutveksling og for å bli kjent med norsk studentidrett. 
  • I forkant av tinget blir det sendt ut høringer til studentidrettslagene slik at man har mulighet til å uttale seg om kommende saker og diskutere de før sakene skal vedtas på forbundsstyret. 
  • Alle klubber har et visst antall delegater, mellom 1-4. NTNUI, som Norges største idrettsklubb, har lov til å sende 4 delegater. Det er kun disse som har stemmerett på vegne av NTNUI under tinget. 

(Fakta hentet fra https://www.studentidrett.no/ )

Blandede erfaringer i delegasjonen

Gjennom semesteret har det vært god diskusjon mellom forrige Hovedstyre og forrige Interimstyre om hvem som burde dra på ordinært Forbundsting til Norges Studentidrettsforbund. Bakgrunnen for dette var at Forbundstinget falt etter generalforsamlingen til NTNUI hvor nytt Hovedstyre ble valgt, men påmeldingen til tinget gikk ut før generalforsamlingen. Det ble derfor enighet om å sende en delegasjon med en god blanding av avtroppende og påtroppende Hovedstyre, for å sikre både gamle og nye perspektiver. Gjennom et hovedstyrevedtak i februar falt valget på: Monja Lien, Øystein Fruseth Christiansen, Idun Eide Stavseng og Sebastian Cheng som tingdelegater, og Torstein Wiiger Opsahl og Svein-Erik Olsen som observatører. Mye spenning var knyttet til tinget, da nytt Forbundsstyre blant annet skulle velges i tillegg til å vedta handlingsplaner for kommende periode.

Både Lien, Fruseth Christiansen og Stavseng deltok på Forbundstinget i 2020 som observatører, mens Olsen har flere landsmøter til Norsk studentorganisasjon bak seg. Hovedstyret var derfor svært fornøyd med valgte delegater og observatører, og var sikre på at NTNUI var godt representert på tinget. I tillegg deltok tidligere medlem av NTNUIs lovutvalg, Oskar Hope-Paulsrud på vegne av Lovutvalget til NSI, tidligere hovedstyremedlem og leder i kontrollutvalget Pauline Sjøvold på vegne av sin rolle som 2. visepresident i forbundsstyret, og tidligere leder av NTNUI Sprint, Even Kallevik som medlem i forbundsstyret. Tidligere hovedstyremedlem Mats Finsås befant seg i Oslo samme helg, og deltok også som observatør.

Felles mål om å få studenter i aktivitet

Torstein Wiiger Opsahl deltok for første gang på Tinget.
Foto: Eivind Jølsgard / NTNUI

Wiiger Opsahl, nyvalgt hovedstyremedlem med ansvar for eksternt arbeid, deltok for første gang på Forbundstinget. Han forteller om en interessant og lærerik helg:
– Det var en spennende helg, med mange nysgjerrige og ivrige ledere i studentidretten, hvor jeg er skikkelig fornøyd med innsatsen i NTNUI delegasjonen som fremmet forslag for en ambisiøs og mer inkluderende studentidrett.

Nyvalgt leder av NTNUI, Sebastian Cheng, deltok også for første gang, og forteller om en motiverende helg: 
– Jeg synes personlig at det var veldig lærerikt og motiverende å bli kjent med andre studentidrettslag, som alle jobber mot det samme målet: Å få studenter i aktivitet.

Resolusjon om studentidrettens rolle på campus

Under tinget ble det også behandlet en resolusjon om studentidrettens rolle på campus. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt og understreker blant annet betydningen av studentidretten for velferd og en normal studiehverdag. Noe av det mest påfallende med resolusjonen er at den krever at det bør være minst én normalhall per 7500 student. Det samsvarer med vedtaket til Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 17. mars. Cheng er svært fornøyd med resolusjonen: 
– Dette er en god og viktig resolusjon som gir studentidretten slagkraft inn mot viktige samarbeidspartnere. Det er også viktig at den samsvarer med resolusjonen til Velferdstinget, slik at vi sammen kan jobbe for mer idrettsarealer på campus i Trondheim. 

Leder av NTNUI, Sebastian Cheng, på talerstolen under tinget.
Foto: Alexander Eriksson / NSI

Valg ved akklamasjon til første visepresident

I sakspapirene var tidligere Økonomiansvarlig i NTNUI, Idun Eide Stavseng, innstilt som 1. Visepresident. Stavseng har flere idrettsverv på baken, blant annet som leder i ungdomsutvalget og medlem i valgkomiteen til Møre og Romsdal idrettskrets, arbeidsgruppemedlem i Lillehammer Young Leaders Programme og  styremedlem i Studentlekene Trondheim 2023. I tillegg er hun nylig ble valgt inn som medlem i Lovutvalget til NTNUI. Under valget møtte Idun ingen motstand, og ble valgt inn ved akklamasjon av tinget. 

Om det nye vervet, er Idun både spent og glad: 
– Jeg gleder meg, men er også veldig spent på å gå inn i rollen! Jeg ser fram til å snakke studentidrettens rolle i ulike forum, og å diskutere saker som angår studentidretten nasjonalt og internasjonalt direkte. 
På spørsmål om hvilke temaer Stavseng gleder seg mest til å jobbe med svarer hun anlegg, mesterskap og økonomi som en barriere som temaer hun brenner for. 
– Dette er temaer jeg føler jeg har mye erfaring fra, og som jeg tror jeg kan bidra med mye innsikt i inn i foraer, men også ut mot andre klubber enn NTNUI. 

Leder Cheng er svært stolt av at Stavseng ble valgt inn i det nye Forbundsstyret og understreker viktigheten av at NTNUI er representert på nasjonalt nivå:
– Jeg er veldig stolt over Idun som ble valgt inn som 1. Visepresident i Forbundsstyret. Det er kjempeviktig at vår stemme blir hørt nasjonalt og hun kommer absolutt til å være et viktig bidrag i det nye styret!
Cheng trekker fram at Stavseng allerede er en enorm ressurs i NTNUI, og at han er sikker på at hun vil bidra like mye på nasjonalt nivå.

Idun Eide Stavseng ble valgt som 1. visepresident under Tinget.
Foto: Alexander Eriksson / NSI

NTNUI representert i flere organer

I helgen ble også Wiiger Opsahl og Fruseth Christiansen valgt inn i for øvrig kontrollutvalget og valgkomiteen til forbundet. Wiiger Opsahl ble innstilt til vervet og er svært fornøyd med å bli valgt inn: 
–  Jeg er beæret som en veldig ny person inn i studentidretten at etter tre dager som observatør ble innstilt av valgkomiteen til vervet! 

I kontrollutvalget får han selskap av Pauline Sjøvold som gikk av etter to år i forbundsstyret, og nå inntar rollen som medlem i kontrollutvalget. Medlem av styret i Studentlekene Trondheim 2023, Thea Skarbo Hegge ble og valgt inn i kontrollutvalget. 

Wiiger Opsahl ser fram til å få følge det nye forbundsstyret tett de neste to årene: 
– Jeg er veldig spent på hvordan det nye styret og administrasjonen kommer til å jobbe, og håper driften av forbundet vil være god opp mot de målene som ble satt i helgen. 

Fruseth Christiansen går inn i valgkomiteen etter å ha blitt innstilt av avtroppende forbundsstyre. Kallevik og Lien stilte begge til forbundsstyret men tapte dessverre valget.

Gullmerke til Emilie Zakariassen

Under forbundstinget ble også tidligere leder av NTNUI, Emilie Zakariassen tildelt hederstegn i gull av studentidretten. Zakariassen har en lang idrettspolitisk karriere bak seg og har sittet to år som leder i NTNUI, i tillegg til materialansvarlig i hovedstyret før dette. Hun satt som president for forbundet i én periode, i tillegg til å være varamedlem i valgkomiteen i forrige periode. Hun har også sittet som styremedlem i Norges Idrettsforbund, og før jul ble hun valgt inn i Education Commission i European University Sports. 

Emilie Zakariassen med hederstegnet i gull.
Foto: Alexander Eriksson / NSI

Wiiger Opsahl, Cheng og Stavseng er alle enige at det er en fortjent pris, og er stolte over at en med bakgrunn fra NTNUI har fått denne utmerkelsen. Cheng vil også på vegne av NTNUI takke Kallevik og Sjøvold for deres innsats i forbundsstyret de siste to årene.

Lyst til å lese mer?
Det nye forbundsstyret kan leses mer om her. 
Sakspapirene til forbundstinget kan leses her. 
Resolusjonen til NSI kan leses mer om her. 
Vedtaket til Velferdstinget kan leses mer om her.