Ett NTNUI

Ett NTNUI er visjonen Hovedstyret tiltrådte med tidlig i vår. Hovedstyret har i denne perioden valgt å starte arbeidet med å samle klubben. Målet er å skape et bedre samarbeid mellom gruppene våre og en større følelse av tilhørighet til NTNUI, ikke bare til egen gruppe. Vi er landets største frivillige studentorganisasjon, men gruppene jobber for individuelt og klarer ikke utnytte alle synergieffektene som følger med størrelsen.

NTNUI sentraliseres. Vi oppretter mange utvalg med hensikt å kunne bistå gruppene i større grad enn tidligere. Til nå har det nesten bare vært HS som jobbet sentralt – 10 studenter med alt for mye arbeid på sine skuldre. Nå kommer alle posisjonene i HS til å bli lederstillinger. I Bumerang, Para-utvalget, Lovutvalget og Sprint har vi eksempler velfungerende administrative utvalg. Vi oppretter nå PR- og sponsorutvalg, HR-utvalg, arrangementsutvalg og et økonomiutvalg. Dette vil trekke arbeidskraft ut av HS samtidig som NTNUI får mer kapasitet til å utføre prosjekter sentralt. Utvalgene vil fungere som støttefunksjoner for gruppene, som kan be om tjenester og råd fra disse.

Ett av de første prosjektene som gjennomføres for å oppnå målet om en mer samlet klubb er opprettelsen av en ny nettside for NTNUI. Denne vil sette en mal vi etter hvert håper gruppene også vil ta i bruk med hjelp fra Sprint. Nettsiden vil tydelig få frem størrelsen og utvalget i NTNUI og bli en oversiktlig informasjonskanal for foreningen. Her kan HS beskrive sine prosjekter, samtidig som grupper også kan sende inn nyheter fra deres virksomhet. I HS jobber vi med å forbedre informasjonsflyt. Gruppestyrene må ha oversikt over det store bildet i foreningen og vite hva de er del av – hva vi som helhet får til. I løpet av høsten håper vi å se resultater av dette arbeidet.

Med større arbeidskraft sentralt vil NTNUI bli en tydeligere organisasjon i Trondheim. Vi vil oftere se resultater av foreningens prosjekter. Dødens dal oppusses, Treningsløftet lanseres, kontoret utvides, Studentlekene blir større og nettsiden fornyes. Vi håper det blir kulere å ta del i NTNUIs arbeid for et bedre og mer sporty studentmiljø som en følge av disse tiltakene.