NTNUI Håndball styret 21/22

LEDER: Fredrik Norman Lysaker Eriksen 

Lederen har ansvaret for klubbens daglige ledelse og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet. Lederen er klubbens representant utad og har hovedkontakten med forbund og region og er førsteprioritet i møter og forhandlinger. Leder styremøtene sammen med vår nestleder.
Kontakt: handball-leder@ntnui.no

NESTLEDER OG DOMMERKONTAKT: Marit Baastad Andersen

Nestlederen samarbeider tett med leder og fordeler oppgaver med denne. Opptrer som lederens stedfortreder dersom denne er borte. Leder styremøtene sammen med lederen.
Kontakt: handball-nestleder@ntnui.no

KASSERER: Andrea Ulvatne

Kassereren står for klubbens daglige økonomiske drift og fører regnskapet. Sitter med ansvaret for klubbkontoen og har kontoll på klubbens inntekter og utgifter.
Kontakt: handball-kasserer@ntnui.no

DUGNADSANSVARLIG: Hedda Lahus

Ansvarlig for dugnadene i klubben. Framskaffer også nye dugnader. Dette er det som holder klubben i gang og alle medlemmer må stille opp på dugnadene som dugnadsansvarlige setter opp. Holder orden på alle timene som utføres av medlemmene i klubbene.
Kontakt:handball-dugnad@ntnui.no

Sportslig leder
Sportslige ledere har størst ansvar for aktiviteten i lagene i klubben. De er kontaktpersoner for lagene sine utad mot klubber, region og dommere, har ansvar for å skaffe trenere og oppmenn og sørge for at gjennomføringen av sesongen og sportslige aktiviteter går som de skal. Det omfatter terminlistearbeid, lisenser, overganger, kamparrangement, turer osv. Trenere og oppmenn formidler typisk informasjon videre til sportslige ledere, men spillere er også velkommen til å ta direkte kontakt.


SPORTSLIG LEDER HERRER:
Jesper Carlson


Kontakt: handball-spl-herrer@ntnui.no


SPORTSLIG LEDER DAMER:
Silje Wilson Nordby
 

Kontakt: handball-spl-dame

@ntnui.no

SPORTSLIG LEDER DAMER BREDDE:
Anna Krarup Randa Nilsen


Kontakt: handball-spl-damebredde@ntnui.no

ARRANGEMENTSANSVARLIG: Kaja Maczko Christoffersen

Arrangementsansvarlig er øverste leder av arrangementskomiteen, herunder festkom og arrkom. Arrangementsansvarlig har også hovedansvaret for treningsleiren som arrangeres på høsten. 
Kontakt: handball-arrangement@ntnui.no

MATERIALANSVARLIG: Lena Fossen

Materialansvarlig har ansvar for å holde oversikt på drakter og forbruksmateriale i klubben. Har ansvar for å bestille nødvendig utstyr, slik som teip, klister, drakt etc og sørge for at det alltid er tilgjengelig utstyr til klubbens medlemmer.  
Kontakt:handball-materiell@ntnui.no

KOMMUNIKASJONSANSVARLIG:  Ingvild Rustad Haugen

Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å oppdatere nettside, instagram og facebook jevnlig med informasjon og oppdateringer. Kommunikasjonsansvarlig vil holde kontakt med nye spillere, samt SoMe ansvarlige på de ulike lagene.
Kontakt:handball-kommunikasjon@ntnui.no