NTNUI Håndball styret 23/24

LEDER: Henrik Aarthun Wangen 

Lederen har ansvaret for klubbens daglige ledelse og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet. Lederen er klubbens representant utad og har hovedkontakten med forbund og region og er førsteprioritet i møter og forhandlinger. Leder styremøtene sammen med vår nestleder.
Kontakt: handball-leder@ntnui.no

NESTLEDER OG DOMMERKONTAKT: Silje Wilson Nordby

Nestlederen samarbeider tett med leder og fordeler oppgaver med denne. Opptrer som lederens stedfortreder dersom denne er borte. Leder styremøtene sammen med lederen.
Kontakt: handball-nestleder@ntnui.no

KASSERER: Bertine Hansen Elvegård

Kassereren står for klubbens daglige økonomiske drift og fører regnskapet. Sitter med ansvaret for klubbkontoen og har kontoll på klubbens inntekter og utgifter.
Kontakt: handball-kasserer@ntnui.no

DUGNADSANSVARLIG: Mathea Moen Sydtangen

Ansvarlig for dugnadene i klubben. Framskaffer også nye dugnader. Dette er det som holder klubben i gang og alle medlemmer må stille opp på dugnadene som dugnadsansvarlige setter opp. Holder orden på alle timene som utføres av medlemmene i klubbene.
Kontakt:handball-dugnad@ntnui.no

Sportslig leder
Sportslige ledere har størst ansvar for aktiviteten i lagene i klubben. De er kontaktpersoner for lagene sine utad mot klubber, region og dommere, har ansvar for å skaffe trenere og oppmenn og sørge for at gjennomføringen av sesongen og sportslige aktiviteter går som de skal. Det omfatter terminlistearbeid, lisenser, overganger, kamparrangement, turer osv. Trenere og oppmenn formidler typisk informasjon videre til sportslige ledere, men spillere er også velkommen til å ta direkte kontakt.


SPORTSLIG LEDER HERRER:
Vetle Sørhøy Skagemo

Kontakt: handball-spl-herrer@ntnui.no


SPORTSLIG LEDER DAMER:
Sofie Engelin Thoresen
 

Kontakt: handball-spl-dame

@ntnui.no

SPORTSLIG LEDER DAMER BREDDE:
Ingrid Therese Hestnes


Kontakt: handball-spl-damebredde@ntnui.no

ARRANGEMENTSANSVARLIG: Jesper Carlson

Arrangementsansvarlig er øverste leder av arrangementskomiteen. Arrangementsansvarlig har i ansvar sammen med arrkom å arrangere sosiale sammenkomster både på og utenfor banen. Gjennom året arrangerer de teambuilding, ulike fester og lager stas på spillere under kamper.
Kontakt: handball-arrangement@ntnui.no

MATERIALANSVARLIG: Lena Fossen

Materialansvarlig har ansvar for å holde oversikt på drakter og forbruksmateriale i klubben. Har ansvar for å bestille nødvendig utstyr, slik som teip, klister, drakt etc og sørge for at det alltid er tilgjengelig utstyr til klubbens medlemmer.  
Kontakt:handball-materiell@ntnui.no

KOMMUNIKASJONSANSVARLIG:  Eirin Rustad Haugen

Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å oppdatere nettside, instagram og facebook jevnlig med informasjon og oppdateringer. Kommunikasjonsansvarlig vil holde kontakt med nye spillere, samt SoMe ansvarlige på de ulike lagene.
Kontakt:handball-kommunikasjon@ntnui.no