Komitene

Generelt

Komiteene i Ski og Fjellsport er for engasjerte medlemmer som i større grad ønsker å ta del av et turfellesskap gjennom å organisere turer og arrangementer for alle medlemmer. Et verv i en av våre komiteer er en super mulighet til å få gode turvenner, og vil garantert gi deg uforglemmelige naturopplevelser! I tillegg til å arrangere turer for alle medlemmer av Ski og Fjellsport, drar komiteene på egne turer og gjør mye gøy sammen. Etter hvert opptak arrangeres det en oppstartsuke med masse sosialt og opplæring, som avsluttes med en felles helgetur for komiteene og styret.

Det er opptak to ganger i året i september og Januar ifm. generalforsamling. For å legge til rette for at det innad i komiteene dannes en følelse av fellesskap og tilhørighet, ønsker vi å unngå at komiteene blir for store. Et verv er på minimum ett semester, men alle som er tatt opp kan være med så mange semester som ønskelig. Komitelederne er også styremedlemmer, og sitter i minimum to semester.

Hva forplikter komitemedlemmene seg til? Man er med på det man vil, men det forventes at man bidrar til et godt samhold gjennom deltagelse og engasjement. Alle forventes å arrangere minst én tur/arrangement hvert semester. Det er også møte/workshop hver måned.

Turkomité Amundsen

Denne komiteen består av turkoordinatorer med medium til høyt erfaringsnivå. De liker helst turer som krever litt mer, både fysisk og teknisk. Komitemedlemmene har til sammen kompetanse innen ferdsel i bratt terreng, vintertelting, klatring, brevandring, navigering med mer. Noen av komitemedlemmene drømmer om å gjennomføre større eller mindre ekspedisjoner. De vet også å sette pris på en rolig bålkveld under dansende nordlys. Ca. 15 medlemmer.

Turkomité Nansen

Denne komiteen består av turkoordinatorer med medium til lavt erfaringsnivå. De drar helst til fjells for å få ro i sjela og et avbrekk fra studiehverdagen. Her er gode naturopplevelser for alle i hovedfokus, om det skulle være på en kortreist hengekøyetur i Bymarka, i en kano i Femundsmarka eller på randonee-tur med en kvikklunsj i sekken. Til tider kan de også sette pris på en lang og slitsom dag, og vet å sette pris på den gode følelsen som kommer etterpå når man kryper i posen eller fyrer i peisen på hytta. Ca. 15 medlemmer.

Sosialkomité

Sosialkomiteen består av en turglad gjeng som hjelper til med å knytte hele Ski og Fjellsport sammen ved å arrangere små og store arrangementer for alle medlemmer. Buldring, bålkveld, fest, langrenn, quiz og grilling i parken er eksempler på hva sosialkomiteen arrangerer. I tillegg står selvfølgelig komitémedlemmene fritt til å arrangere helgeturer på lik linje med de andre komiteene. Ca. 15 personer.

Utstyrskomité

Utstyrskomiteen er en mindre komite som hjelper utstyrsansvarlig i styret med å drifte lageret vårt på Dragvoll. Komitemedlemmene er vanligvis medlem av en av de andre komiteene også. De hjelper til med å levere ut og ta imot utstyr fra turene, reparerer utstyr, kjøper inn forbruksvarer som drivstoff, ved, batterier osv., og gir råd om innkjøp av nytt utstyr. Utstyrskomiteen har gratis leie av utstyr til bruk på private turer, så lenge utstyret ikke skal brukes på en arrangert Ski og Fjellsport-tur. Ca. 6 medlemmer.