Kontakt

For IT- relaterte spørsmål send en melding til: ski-og-fjellsport-IT@ntnui.no

For spørsmål om utstyr og leie av dette send en mail til: ski-og-fjellsport-utstyr@ntnui.no NB! For leie av skredutstyr se nettbutikken

For generelle spørsmål til styret send en mail til: ski-og-fjellsport@ntnui.no