Årsmøte 2022

Årets årsmøte for NTNUI Innebandy vil bli avholdt torsdag 03.02.2022 klokka 19:00. Møtet vil avholdes på Dragvoll Idrettssenter, hvor det vil bli servert pizza til alle som møter. For dem som ikke har mulighet til å stille fysisk vil møtet også streames på Zoom.
Årsmøtet i NTNUI Innebandy er klubbens øverste myndighet, hvor det blant annet fastsettes treningsavgift og velges styre. Vedtektene våre krever at hvert lag stiller med minst 5 spillere på årsmøtet, men vi ønsker selvfølgelig at så mange som mulig stiller.
Saksliste for årsmøtet vil bli sendt ut per mail én uke før årsmøtet. Dersom du ønsker å ta opp noen saker på årsmøtet skal dette sendes på mail til undertegnede innen kl. 23:59 på tirsdag 25.01.2022.
Valg av nytt styre er en av de viktigste oppgavene til årsmøtet. Det å sitte i styret er veldig hyggelig, og man blir godt kjent med enda flere folk i klubben. I tillegg er et styreverv skikkelig lærerikt, bra pynt på CVen, tar ikke alt for mye tid, og man får god oppfølging av både det avtroppende styret og hovedstyret i NTNUI. Her følger en kort beskrivelse av hvert enkelt verv som inngår i styret, samt hvem som innehar vervet i dag:

Leder (Eivind H. Furdal)
Som leder har man overordnet ansvar for at klubben går rundt. Dette går for det meste ut på å holde styremøter, kommunisere med folk utenfor klubben, og å delegere arbeid til og følge opp resten av styret. Her får man masse relevant erfaring for arbeidslivet!

Nestleder (Martin Reitan)
Som nestleder er arbeidsoppgavene gitt av lederen. Dette kan for eksempel innebære å ordne opp i spillerlister og lisenser, skrive om klubben i KlubbAvisa, eller sende ut mail til MNBR om diverse forespørsler. I løpet av et år er det ikke mye å gjøre, med unntak av august da det er mange spillere som skal fjernes og legges til i spillerlister, samt lisensarbeid. Det er et relativt enkelt verv og vil være positivt å ha på CVen.

Kasserer (Erik B. Grammeltvedt og Synne Mård)
Dette vervet innebærer ansvar for økonomien i klubben. Jobben går ut på å føre regnskap og budsjett, samt å betale regninger og sende ut mail om treningsavgift til alle i klubben. Man lærer seg å bruke regnskapsføringsprogram, hvor bilag, balanserapporter og budsjettering føres. Og man får en bedre forståelse av hvordan økonomien i organisasjoner fungerer.

Sportslig leder (Damer: Ine T. Straumbotn, Herrer: Kristoffer Vanebo)
De sportslige lederne har ansvar for klubbens sportslige tilbud. I hovedsak går dette ut på å finne og velge trenere til klubbens lag, samt arrangering av Dragvoll Cup. Man har også ansvar for å svare på spørsmål fra nye spillere både på mail og Facebook. I tillegg må en av de sportslige lederne fungere som klubbens kontakt for para-idrett i NTNUI. 

Material- og sponsoransvarlig (Andreas Glein)
Material- og sponsoransvarlig har ansvar for å holde orden på utstyret i klubben, og å kjøpe inn nytt utstyr når det trengs. Man har også ansvar for å holde kontakt med klubbens sponsorer. Vervet tar lite tid.

Dugnad- og PR-ansvarlig (Harald Paaske)
Vervet som dugnad- og PR-ansvarlig går ut på at man skal holde styr på dugnader, som å stå på stand, kakebaking og vasking av vester. Man har også ansvaret for promotering av klubben, og er den som bestiller og designer promoteringsmateriale, som plakater og flyers.

Sosialansvarlige (Elise A. Johnsrud og Ingrid Holmlund)
I styret velges det inn to sosialansvarlige. Som sosialansvarlig har man ansvar for de felles sosiale arrangementene for klubben. Dette er blant annet vårfest, høstfest, bli kjent-fest, julebord for styret og trenere, og bankett til Dragvollcup. Arbeidsoppgavene går blant annet ut på å finne lokale, bestille catering, kjøpe inn snacks og annet utstyr, promotere på facebook og finne medlemmer som kan holde vorspiel.

Webansvarlig (Vinzenz Schöberle)
Den webansvarlige har hovedsakelig ansvar for det digitale i klubben, den administrerer flere av klubbens brukere og systemer. Hovedoppgavene er å holde e-postlister og nettsiden oppdatert. Det kreves ikke noen tekniske forkunnskaper.

For at dere kan bli enda bedre kjent med vervene, vil noen av styremedlemmene få styre storyen til Instagram-brukeren vår en hel dag neste uke, for å fortelle litt om vervet sitt og svare på spørsmål. Følger du oss ikke allerede? Sjekk ut @ntnui_innebandy da vel!
Nytt av året er at det også skal velges en Teknisk Ansvarlig (TA) for Innebandy til Studentlekene (SL) i Trondheim i februar 2023. Dette er et verv som er uavhengig av styret, men som er ansvarlig for arrangeringen av innebandyturnering under SL. For å få en best mulig gjennomføring av SL vil den som velges til TA være med på å arrangere Dragvoll Cup sammen med de sportslige ansvarlige til høsten, slik at man får litt erfaring med å holde arrangementer. Her følger en kort introduksjon til TA-vervet:

Teknisk Ansvarlig, Studentlekene 2023
Som TA er man ansvarlig for blant annet kampoppsettet, lagledermøter, kommunikasjon med forbundskontoret og har ansvaret for å gjennomføre arrangementet. Som TA får man stor påvirkningskraft for hvordan konkurransene skal gjennomføres. Man får støtte fra NSI og sportslig mellomleder i SL, samt at man blir kjent med TA innenfor de andre idrettene. Man får også verv på CVen!

Da ses vi til årsmøtet torsdag 03. februar!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *