aktivCampus

Om aktivCampus

Ved NTNU vet vi at for å prestere best akademisk, trenger studentene et godt studiemiljø. aktivCampus er et samarbeid mellom NTNU, NTNUI, Sit og Velferdstinget med mål å senke terskelen for å være sunn og aktiv ved NTNU. Det blir økende grunnlag for å si at jevnlig fysisk aktivitet fører til bedre fysisk og psykisk helse, i tillegg til å bedre akademiske prestasjoner.

Hos helsenorge.no kan du lese om enda flere grunner til å holde seg aktiv. Disse er fordeler alle studenter burde nyte av, og fysisk aktivitet bør være en naturlig del av hverdagen ved NTNU. Kampanjen skal synliggjøre mulighetene for å være aktiv ved NTNU i dag og gjøre det lettere å spise sunt. Samarbeidspartnerne skal også jobbe sammen for å skape et bedre rammeverk for aktivitet ved universitetet og sikre at fremtidens campus blir en sporty og aktivCampus.

Uke 35, altså rett etter fadderukene, er aktivCampus-uken! Denne uken skjer det mye sprekt på de ulike campusene. Lik Facebook-siden vår for å bli oppdatert om hva som skjer. Påmelding åpner i august – Følg med!

Kontakt oss på

aktivCampus@ntnui.no