Gallaturnering

VELKOMMEN TIL GALLATURNERING

NVBF sammen med NTNUI gleder seg over å kunne invitere hele Volleyball Norge til storturnering.

Med Cupfinalen friskt i minne, ser vi frem til en ny stor volleyballfest på parketten for bredden.

GALLATURNERING

Trondheim Spektrum

22-23. april 2023

Arrangør: NTNUI

Alle klubber tilsluttet NVBF med lag i lavere divisjoner er velkommen, klubbene kan også stille med juniorlag, men det vil være Reglement for senior serier som er gjeldene, også begrensningene som gjelder overgang mellom lag i samme klubb. 

Alle spillere må ha gyldig lisens – det blir utført lisenskontroll.

Det er i dag 27 lag påmeldt, hvorav 18 damelag og 9 herrelag – vi har plass til mange flere lag og håper å fylle hele Trondheim Spektrum.

PÅMELDING

https://www.profixio.com/app/gallaturnering_lavere_divisjoner_2022-23

Påmeldingsfrist: 30.03.2023 kl. 23:59

Deltakeravgift kr. 2.500,- pr lag.

PÅMELDTE LAG

Alle påmeldte lag skal registrere sine spillere i Profixio med draktnr, navn og fødselsår i forkant av turneringsstart. Lisensoversikt over samtlige av lagets spillere skal fremvises arrangør i sekretariatet.

ÅPNINGSSEREMONI

Det vil bli en åpningsseremoni i forkant av kampstart lørdag morgen. Vi kommer tilbake med flere detaljer rundt dette.

RAMMER KAMPOPPSETT

Fredag: 20:00 – Mulig noen lokale puljekamper blir spilt

Lørdag: 09:00-19:00 – Åpningsseremoni, puljekamper og starten på sluttspill

Søndag: 10:00-17:00 – Sluttspill og finaler.

STRUKTUR

Det tilbys i utgangspunktet 2 klasser, Kvinner og Menn. Reglement for lavere divisjoner gjelder hvor man kan ha inntil 2 damespillere i kamptroppen på herrelag. 

Spilletropper for sesongen 2022-2023 skal følges, og lån av spillere fra Elite- og 1. divisjon er gjeldende for denne sesongen. Melder man på flere lag i Gallaturneringen kan man slå sammen et lag.

DELTAKENDE LAG

Alle lag som er tilknyttet seriespill i lavere divisjoner i NVBF kan delta.

Det gis også mulighet til andre lag å delta for eks. hobbylag eller juniorlag som normalt ikke deltar i seriespill. Spillere skal fortsatt være medlem av klubb og ha egen lisens.

Velger en klubb å stille med et juniorlag vil det være restriksjoner på bruk av elite- og 1. divisjonsspillere slik som beskrevet i senior reglementet.

To klubber kan slå seg sammen og danne et lag hvor lagsnavnet speiler begge klubbene. Dette kan gjøres om klubbene ikke deltar med andre lag i turneringen i samme klasse, og hensikten er å kunne stille i turneringen.

Sammenslåtte lag skal være satt sammen for å sikre deltakelse der en klubb alene ikke ville klart dette. Lag som er slått sammen med hensikt å skape «et superlag» kan bli nektet deltakelse.

Klubbene kan fritt slå sammen interne lag med spillere fra egen klubb.

SEEDING

Lag fra 2. divisjon seedes ut ifra plassering i sin divisjon i sin konkurransesone. 1. plasser går i en seeding gruppe, 2. plasser går i neste seedingsgruppe osv.

Resterende lag trekkes siste seeding gruppe.

MER INFORMASJON

Oppdatert informasjon finnes på forsiden til arrangementet i Profixio.

Her er lenke til nyttige dokumenter:

Spilleregler:

https://nvbf.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/08/fivb-volleyball_rules2021_2024-en-v01e-1.pdf

Reglement for NVBF’s senior serier:

https://nvbf.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/08/2022-23-01-reglement-for-senior-serier.pdf

Administrativ regulering for lavere divisjoner:

https://nvbf.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/08/2022-23-06-adm-reg-lavere-divisjoner.pdf

Veileder Gallaturnering:

https://volleyball.no/wp-content/uploads/2023/03/gallaturnering-lavere-divisjoner-veileder.pdf

Har dere spørsmål – ta gjerne kontakt!

Da håper vi å få se deg og ditt lag i Trondheim om en måned!