Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette event har allerede funnet sted.

Tur 2 til Ørlandet med kurs! (Høst 2021)

17. september 2021 @ 17:00 - 19. september 2021 @ 21:00

Gratis

—ENGLISH BELOW—

Hei!

Vi er snart klar for høstens andre tur til Ørlandet!

På denne turen arrangeres det nybegynnerkurs. Derfor publiseres det to billettyper på nettsiden:

Uten kurs: For de som kun skal være med på tur.
Med kurs: For de som skal på nybegynnerkurs.

Priser:
Kun tur: 720 ,-
Tur med kurs: 2220 ,- (720 for turen + 1500 for kurs)

Dette inkluderer transport, overnatting i to dager og middag begge dagene. Kurset inkluderer leie av utstyr (alt nødvendig utstyr bortsett fra våtdrakt) og instruktørtimer begge dagene.

NTNUI Kite™ essentials – ta med dette!

 • Våtdrakt
 • Sovepose/sengetøy
 • Varme klær
 • Håndkle
 • Penger til mat og drikke utenom middag

Påmelding åpner kl 12.00 6. september på denne siden. Pengene overføres til kontonr. 8601.43.53056 med melding “<ditt navn > + stevne 2 Ørlandet” innen torsdag 9. September.

For å frakte alle til Ørlandet er vi avhengige av at de som kan stiller med bil. Hvis du kan stille med bil, send en mail til eivindhstray@gmail.com slik at det kan organiseres riktig antall kjøretøy. Det vil bli gitt kjøregodtgjørelse på 2,50 kr per km.

Hvis du ønsker å leie utstyr kan dette gjøres ved å sende en mail til frank.daniels@ntnui.no. Her er det først-til-mølla prinsippet som gjelder. Dette koster 250 kr per dag. Egenandel på utstyrsskader er inntil 2000kr.

NB: Man må være medlem av NTNUI for å delta på tur eller kurs. Bilde av NTNU kort med NTNUI klistremerke sendes til petter.rasmussen@ntnui.no innen torsdag 9. september.

Kontaktinformasjon ved spørsmål:
Petter tlf: +47 90868103
Eivind tlf +47 45869917 eller epost eivindhstray@gmail.com
Personvernerklæring:
– Ved å melde deg på denne turen samtykker du til at opplysninger du gir fra deg kan brukes av NTNUI kite til praktiske formål i gjennomføringen av dette arrangementet, og for at NTNUI kite skal kunne kontakte deg for å gi oppdatert informasjon om arrangementet. Det er frivillig å gi fra seg alle opplysninger og samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Dette gjøres ved å kontakte arrangøren.
– NTNUI kite og våre tillitsvalgte vil ikke gi fra seg dine opplysninger til en tredjepart uten videre samtykke eller ved rettslig pålegg.
– Ved å delta på arrangementet aksepterer du å bli tatt bilde av. Bildene kan brukes fritt i NTNUI markedsføring og kan deles på media. Ønsker du ikke dette må du melde fra til arrangøren og/eller fotografen.
– Covid-19: Dine opplysninger vil bli brukt for smittesporing i henhold til pålegg fra myndighetene.

 

———————————–

 

Hey there!

We are soon ready for the second trip of this semester. The location of which is Ørlandet!

Participants may sign up for a beginners course. Because of this, two ticket types will be published on this website:

Uten kurs: For those who are only joining the trip.
Med kurs: For those who want to enroll in the beginners course.

Prices:
Trip only: 720 NOK
Trip with course: 2220 NOK (720 for the trip and 1500 for the course)

The price covers transport, accommodation and dinner both days. If you choose the course you will be provided with gear (all necessary gear except wetsuit) and an instructor both days.

NTNUI Kite™ essentials – bring this!

 • Wetsuit
 • Sleeping bag/ bedding
 • Warm clothes
 • Towel
 • Money for necessities, such as breakfast/lunch

The registration will open at 12.00 the 6th of september. Payment is due on Thursday September 9th to account 8601.43.53056 with the message “<your name> + stevne 2 Ørlandet”.

For kite-rental. contact frank.daniels@ntnui.no. Rental is first-come-first-serve. This costs 250 NOK per day. In the event of equipment damage, the renter is responsible for up to 2000 NOK.

PS: You need to be a member of NTNUI to join the trip or the course. Send a picture of the NTNU card with the NTNUI sticker to petter.rasmussen@ntnui.no by Thursday September 9th.

Contact information in case of questions:
Petter tlf: +47 90868103
Eivind tlf +47 45869917 or email eivindhstray@gmail.com
Privacy statement:
– By attending this trip you agree to let NTNUI kite use your personal information for practicacal purposes under the planning of this trip. NTNUI kite can also use this information to contact you with updated trip information. It is vulantary to give us your information and your can withdraw your consent at any time by contacting us.
-NTNUI kite and our volunteers will not give your information to a third party without further consent or legal order.
– By attending this trip you agree to be photographed throughout the event. The pictures can be used freely in the marketing of NTNUI and can be shared on our platforms. If you don’t accept this you have to contact us or the photographer.
– Covid-19: Your personal information can be used for tracing the virus according to the order by the authorities.

Detaljer

Start:
17. september 2021 @ 17:00
Slutt:
19. september 2021 @ 21:00
Kostnad:
Gratis