Loading Events

« All Events

Tur 1 til Storwartz med kurs! (Vår 2022)

January 28 - January 30

Free

—ENGLISH BELOW—

Hei!

Vi er snart klar for vinterens første tur til Storwartz!

På denne turen arrangeres det nybegynnerkurs. Derfor publiseres det to billettyper på nettsiden:

Uten kurs: For de som kun skal være med på tur.
Med kurs: For de som skal på nybegynnerkurs.

Priser:
Kun tur: 720 ,-
Tur med kurs: 2220 ,- (720 for turen + 1500 for kurs)

Dette inkluderer transport, overnatting i to dager og middag begge dagene. Kurset inkluderer leie av utstyr (alt nødvendig utstyr bortsett fra ski/snowboard utstyr) og instruktørtimer begge dagene.

NTNUI Kite™ essentials – ta med dette!

 • Varme klær
 • Hjelm
 • Ski/snowboard-utstyr
 • Sovepose/sengetøy
 • Håndkle
 • Penger til mat og drikke utenom middag

Påmelding åpner kl 12:00 mandag 17. januar på denne siden. Pengene overføres til kontonr. 8601.43.53056 med melding “<ditt navn > + stevne 1 Storwartz” innen 17. januar 23.59. Legg til 100 kr for kite medlemskap 2022.

For å frakte alle til Storwartz er vi avhengige av at de som kan stiller med bil. Hvis du kan stille med bil, send en mail til eivindhstray@gmail.com slik at det kan organiseres riktig antall kjøretøy. Det vil bli gitt kjøregodtgjørelse på 2,50 kr per km.

Hvis du ønsker å leie utstyr kan dette gjøres ved å sende en mail til frank.daniels@ntnui.no. Her er det først-til-mølla prinsippet som gjelder. Dette koster 250 kr per dag. Egenandel på utstyrsskader er inntil 2000kr.

NB: Man må være medlem av NTNUI og NTNUI-kite for å delta på tur eller kurs. Dette kan bli sjekket før avreise.

Kontaktinformasjon ved spørsmål:
Vilde tlf: +47 90216955
Eivind tlf: +47 45869917 eller epost eivindhstray@gmail.com
Personvernerklæring:
– Ved å melde deg på denne turen samtykker du til at opplysninger du gir fra deg kan brukes av NTNUI kite til praktiske formål i gjennomføringen av dette arrangementet, og for at NTNUI kite skal kunne kontakte deg for å gi oppdatert informasjon om arrangementet. Det er frivillig å gi fra seg alle opplysninger og samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Dette gjøres ved å kontakte arrangøren.
– NTNUI kite og våre tillitsvalgte vil ikke gi fra seg dine opplysninger til en tredjepart uten videre samtykke eller ved rettslig pålegg.
– Ved å delta på arrangementet aksepterer du å bli tatt bilde av. Bildene kan brukes fritt i NTNUI markedsføring og kan deles på media. Ønsker du ikke dette må du melde fra til arrangøren og/eller fotografen.
– Covid-19: Dine opplysninger vil bli brukt for smittesporing i henhold til pålegg fra myndighetene.

 

———————————–

 

Hey there!

We are soon ready for the first trip of this semester. The location of which is Storwartz!

Participants may sign up for a beginners course. Because of this, two ticket types will be published on this website:

Uten kurs: For those who are only joining the trip.
Med kurs: For those who want to enroll in the beginners course.

Prices:
Trip only: 720 NOK
Trip with course: 2220 NOK (720 for the trip and 1500 for the course)

The price covers transport, accommodation and dinner both days. If you choose the course you will be provided with gear (all necessary gear except ski/snowboard gear) and an instructor both days.

NTNUI Kite™ essentials – bring this!

 • Warm clothes
 • Helmet
 • Ski/snowboard gear
 • Sleeping bag/ bedding
 • Towel
 • Money for necessities, such as breakfast/lunch

The registration will open monday the 17th of January at 12:00. Payment is due on January 17th at 23:59 to account 8601.43.53056 with the message “<your name> + stevne 1 Storwartz”. Add 100 for kit 2022 membership.

For kite-rental. contact frank.daniels@ntnui.no. Rental is first-come-first-serve. This costs 250 NOK per day. In the event of equipment damage, the renter is responsible for up to 2000 NOK.

PS: You need to be a member of NTNUI and NTNUI-kite to join the trip or the course. This may be checked before departure.

Contact information in case of questions:
Vilde tlf: +47 90216955
Eivind tlf +47 45869917 or email eivindhstray@gmail.com
Privacy statement:
– By attending this trip you agree to let NTNUI kite use your personal information for practicacal purposes under the planning of this trip. NTNUI kite can also use this information to contact you with updated trip information. It is vulantary to give us your information and your can withdraw your consent at any time by contacting us.
-NTNUI kite and our volunteers will not give your information to a third party without further consent or legal order.
– By attending this trip you agree to be photographed throughout the event. The pictures can be used freely in the marketing of NTNUI and can be shared on our platforms. If you don’t accept this you have to contact us or the photographer.
– Covid-19: Your personal information can be used for tracing the virus according to the order by the authorities.

Details

Start:
January 28
End:
January 30
Cost:
Free

Organiser

ntnui kite

Venue

Storwartz

RSVP

Tickets will be available on January 17, 2022