Refusjon – Løp

Reglement for å kunne motta refusjon for deltakelse i arrangement

Reglement for å kunne motta refusjon
1) Refusjonsskjemaet skal levers senest før semesterslutt, henholdsvis 15.april
og 30.november.
2) Konkurransebekledning må brukes (kjøp/lån) av NTNUI Friidrett
3) Klubb må merkes med “NTNUI”.
3) Ikke ha deltatt for andre klubber i semesteret enn NTNUI.
4) Deltar aktivt for miljøet i NTNUI eller NTNUI Friidrett eller har tidligere levert en
solid innsats for klubben, veteraner. (se kriterier s. 3)
5) Utøveren må selv vise at de har rett til refusjon, ellers vil ingenting bli refundert.
6) Summen man søker refundert skal baseres på billigste alternativ, det vil si lavest mulig
påmeldingsavgift (ekstra utgifter ved etterpåmelding ol. dekkes ikke).
7) Følgende regler for refundering gjeld fom. september 2023:

 • 100 % av påmeldingsavgift på alle arrangement som koster opp til 150 kr.
 • 80 % av påmeldingsavgift på alle arrangement som koster mer enn 150 kr .
 • Maks støtte per år (kalenderår, ikke studieår) per utøver er 1500 kr, men det er
  mulig å søke om refordeling av disse midlene.
  8) Vedlegg skal ligge i følgende rekkefølge
  a) Forside: Refusjonsskjema
  b) Vedlegg 1: Kopi av medlemskort og en setning om hva som gjør deg til et
  aktivt medlem.
  c) Andre vedlegg:
 • Arrangementsutgifter: Innbydelse, kvittering og resultatliste (med ditt
  resultat merket ut) samles per arrangement. Altså ett vedlegg per
  arrangement. Alle vedlegg merkes med vedleggsnummer.
  9) Misbruk av refusjonsordninga eller uholdbar oppførsel i forhold til Norges lover
  og/eller Norsk Friidrett sitt reglement fører til at en mister retten til refusjon.
  Alvorlighetsgraden av overtredelsen vil bestemme hvor lenge man mister retten.

  Utøvere som leverer positiv dopingprøve vil miste retten til refundering for all fremtid.

  OBS! NTNUI Friidrett støtter IKKE til egne arrangement (Fjellseterløpet, KM-HUT og Tikampen).

Refusjonsskjemaet finnes her:

Ferdig utfylt skjema sendes til kasserer: SEND MAIL

friidrett-kasserer@ntnui.no


Skjema kan også leveres i posthyllen til NTNUI Friidrett som befinner seg i Idrettsbygget.

Noen arrangører har i 2014 valgt å integrere engangslisensen i startavgiften for sitt arrangement. For utøvere som har helårslisens, og som ønsker å få refundert engangslisensen er det utviklet en elektronisk løsning for dette. Du finner den: REFUSJON ENGANGSLISENS