Refusjon – Løp

Reglement for å kunne motta refusjon for deltakelse i arrangement

1)     Refusjonsskjemaet skal levers senest før semesterslutt, henholdsvis 15.april og 30.november.

2)    Konkurransebekledning må brukes (kun krav til overdel)

3)    Klubb må merkes med “NTNUI”.

4)    Ikke ha deltatt for andre klubber i semesteret enn  NTNUI.

5)    Deltar aktivt for miljøet i NTNUI eller NTNUI Friidrett eller har tidligere levert en solid innsats for klubben, veteraner. (se kriterier s.3)

6)    Utøverne må selv vise at de har rett til refusjon, ellers vil ingenting bli refundert.

7)    Summen man søker refundert skal baseres på billigste alternativ, det vil si lavest mulig påmeldingsavgift (ekstra utgifter ved etterpåmelding ol. dekkes ikke).

8)    Følgende regler for refundering gjeld fom. september 2011:

– 100 % av påmeldingsavgift på alle arrangement som koster opp til 150 kr.

– 85 % av påmeldingsavgift på alle arrangement som koster mer enn 150 kr .

Maks støtte per år pr. person er 1500 kr, men det er mulig å søke om refordeling av disse midlene.

9)    Vedlegg skal ligge i følgende rekkefølge

a)     Forside: Refunderingsskjema

b)    Vedlegg 1: Kopi av medlemskort og en setning om hva som gjør deg til et aktivt medlem.

c)     Andre vedlegg:

– Arrangementsutgifter: Innbydelse, kvittering og resultatliste (med ditt resultat merket ut) samles pr arrangement. Altså ett vedlegg per arrangement. Alle vedlegg merkes med vedleggsnummer.

10) Misbruk av refusjonsordninga eller uholdbar oppførsel i forhold til Norges lover og/eller Norsk Friidrett sitt reglement fører til at en mister retten til refusjon. Alvorlighetsgraden av overtredelsen vil bestemme hvor lenge man mister retten. Utøvere som leverer positiv dopingprøve vil miste retten til refundering for all fremtid.

OBS! NTNUI Friidrett støtter IKKE til egne arrangement (Fjellseterløpet, KM-HUT og Tikampen).

Refusjonsskjemaet finnes her:

Ferdig utfylt skjema sendes til kasserer: SEND MAIL

friidrett-kasserer@ntnui.no


Skjema kan også leveres i posthyllen til NTNUI Friidrett som befinner seg i Idrettsbygget.

Noen arrangører har i 2014 valgt å integrere engangslisensen i startavgiften for sitt arrangement. For utøvere som har helårslisens, og som ønsker å få refundert engangslisensen er det utviklet en elektronisk løsning for dette. Du finner den: REFUSJON ENGANGSLISENS