Masterplan

Masterplanen er det øverst nivåret av retningslinjer for NTNUI Friidrett. Hovedformålet er å sørge for at klubben beveger seg i riktig retning. Doumentet representerer gruppens verdier, visjoner og ambinsjoner. Masterplanen er for all i gruppen. Det ksal hjelpe styremedlemmer til å holde gruppen i gang, og the skal gjøre det lettere for alle medlemmer å delta i diskusjoner og beslutninger.

Lyst til å endre noe i pasterplanen? På det årlige møtet rundt februar gjør vi akkurat det. Sjekk kalenderen for å se om møtet er planlagt enda.