Grupperegler

Fektegruppa i NTNUI har tolv interne regler. Formålet med dem er å ivareta et godt treningsmiljø¸. Siden vi ikke har profesjonell trener, ønsker vi oss et treningsmiljø der alle deler erfaringer og gjør hverandre gode. Sikkerhetsreglene er en forenkling og tydeliggjøring av det minimum som forventes i fektesporten.
 
SIKKERHETSREGLER

 • Beskyttelsesutstyr må nyttes
 • Kårdespissen skal peke mot gulvet når man ikke fekter
 • Hvis en kårde brekker, skal kampen stanses umiddelbart
 • Snu aldri ryggen til din motstander på pisten
 • Bruk aldri din ubeskyttede arm
 • Lytt til dommeren, respekter og følg hans instrukser

 
TRENINGSMILJØ

 • Hils korrekt før og etter kampen
 • Vis respekt for motstanderen
 • Snakk med motstanderen etter kampen
 • Spør andre om tips og råd
 • Hjelp hverandre, lær fra deg
 • Tenk ikke bare på seier, du skal også utvikle deg