Fekting i Norge

Fektemiljøet i Norge er og har vært lite, og man har derfor inntil nylig begrenset seg til kårdefekting for å skape samhold og kompetanse. Likevel har sabelfekting begynt å vokse i noen av landets mindre byer, og baner dermed vegen for de andre disiplenene. Enn så lenge kommer NTNUI til å drive utelukket med kårdefekting.

I tillegg til NTNUI finnes det også en fekteklubb til i Trondheim. Tordenskiold Trondheim Fekteklubb er åpen for alle som ivrer etter å fekte, men ikke er studenter!