Verneombud

Verneombudet i NTNUI padling er ansvarlig for å være bindeleddet mellom styret og medlemmene når det kommer til helse, miljø og sikkerhet. Verneombudet er en du kan kontakte ved uønskede hendelser i NTNUI Padling. Det er også alltid mulig å kontakte NTNUIs lovutvalg direkte: https://ntnui.no/varsling/

Bendik Stenberg

Liv Marie Rønhovde

Kristian Rye

telefonnummer kommer