Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette event har allerede funnet sted.

Slaget om Storwartz (vår 2022)

18. mars 2022 @ 17:00 - 20. mars 2022 @ 21:00

Gratis

—ENGLISH BELOW—

Hei!

 

Vi er snart klar for vinterens høydepunkt, nemlig tur 18.-20. mars! Dette er noe du som både fersk og rutinert kiter absolutt ikke vil gå glipp av, og det blir en heidundrandes helg på Storwartz med kiting og festligheter. I tillegg til å være en kitetur vil Slaget om Storwartz avholdes i form av et kiterace. Det må presiseres at dette er et lavterskel arrangement hvor man kan delta på konkurransene man selv vil, og hovedfokuset er en vanlig kitetur i større skala og med enda flere overraskelser enn tidligere.

Både nåværende og tidligere NTNUI medlemmer inviteres til å ta turen til Storwartz denne helgen!

På denne turen arrangeres det IKKE kurs.

Det vil være to kategorier for påmelding til tur, både til nåværende NTNUI-medlemmer og dere som tidligere har vært medlemmer av NTNUI og kitegruppa. For konkurransen på lørdag har vi et totalt antall plasser, og plassene som ikke blir fylt opp av turdeltakere vil åpnes for alle deltakere utenfor NTNUI og NTNUI Kite. Merk at dette kun gjelder lørdagens konkurranse. 

Priser:

NTNUI-medlem: 720,-, inkluderer transport, overnatting, middag og ev. konkurranseavgift

Tidligere NTNUI/Kite-medlem: 720,-, inkluderer overnatting, middag og ev. konkurranseavgift. Ta kontakt om du også ønsker transport, så finner vi en ordning på dette.

Konkurranseavgift for utenforstående deltakere: 150,-

 

Påmelding for tur, samt. venteliste for utenforstående konkurransedeltakere åpner på mandag 7. mars kl. 12:00! Gleder oss til å ha deg med på vinterens høydepunkt!

 

NTNUI Kite™ essentials – ta med dette!

 • Varme klær
 • Hjelm
 • Ski/snowboard-utstyr
 • Sovepose/sengetøy
 • Håndkle
 • Penger til mat og drikke utenom middag

Påmelding åpner kl 12:00 mandag 7. mars på denne siden. Pengene overføres til kontonr. 8601.43.53056 med melding “<ditt navn > Slaget om Storwartz” innen torsdag 10. mars 23.59. Legg til 100 kr for kite medlemskap 2022, om du ikke allerede har betalt det i år.
Obs: Kun mulig å bestille én billett per person.

For å frakte alle på tur er vi avhengige av at de som kan stiller med bil. Hvis du kan stille med bil, send en mail til Håkon (hakon.drangsland@ntnui.no) slik at det kan organiseres riktig antall kjøretøy. Det vil bli gitt kjøregodtgjørelse på 2,50 kr per km.

Hvis du ønsker å leie utstyr kan dette gjøres ved å sende en mail til frank.daniels@ntnui.no. Her er det først-til-mølla prinsippet som gjelder. Dette koster 250 kr per dag. Egenandel på utstyrsskader er inntil 2000kr.

NB: Man må være medlem/tidligere medlem av NTNUI og NTNUI-kite for å delta på tur. Dette kan bli sjekket før avreise.

Kontaktinformasjon ved spørsmål:
Håkon tlf: +47 41666892 eller epost hakon.drangsland@ntnui.no
Petter tlf: +47 90868103 eller epost petter.rasmussen@ntnui.no
Personvernerklæring og ansvarsfraskrivelse:
– Ved å melde deg på denne turen samtykker du til at opplysninger du gir fra deg kan brukes av NTNUI kite til praktiske formål i gjennomføringen av dette arrangementet, og for at NTNUI kite skal kunne kontakte deg for å gi oppdatert informasjon om arrangementet. Det er frivillig å gi fra seg alle opplysninger og samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Dette gjøres ved å kontakte arrangøren.
– NTNUI kite og våre tillitsvalgte vil ikke gi fra seg dine opplysninger til en tredjepart uten videre samtykke eller ved rettslig pålegg.
– Ved å delta på arrangementet aksepterer du å bli tatt bilde av. Bildene kan brukes fritt i NTNUI markedsføring og kan deles på media. Ønsker du ikke dette må du melde fra til arrangøren og/eller fotografen.
– Covid-19: Dine opplysninger vil bli brukt for smittesporing i henhold til pålegg fra myndighetene.
– Arrangementet arrangeres som en hyttetur hvor man selv er ansvarlig for egen kiting. Egen ansvarsfraskivelse er gjeldende for konkurransene relatert til kiting.

———————————–

 

Hey there!

The highlight of the winter will be the kiting trip between 18th and 20th of March.  We hope that both rookie and pro kiters want to join us on a trip to Storwartz with competitions and festivities. In addition to being a kiting trip the Battle of Storwarts will be held in the form of a kite-race. We must emphasize that this is a lowkey trip where one can join the competitions if you want. The main focus for the weekend is a normal kiting trip on a bigger scale.

Both current and old NTNUI kite members are invited to the trip this weekend.

There will NOT be any courses held on this trip.

The registration will be split in two for the current and former NTNUI kite members. The spots that are available after the registration will be filled with outside kiters that want to join the kite-race. (Outsiders can only join the kite-race on saturday, not the whole trip)

Registration for the trip in addition to a waiting list for outsiders joining the race will open at 12.00 on Monday 7th of March! We look forward to having you join us for the highlight of the winter!

Prices

NTNUI-member: 720,- covers transport, accommodation, dinner and kite-race fee.

Former NTNUI-member: 720,- covers accommodation, dinner and kite-race fee.

Kite-race fee for outsiders: 150,-

 

NTNUI Kite™ essentials – bring this!

 • Warm clothes
 • Helmet
 • Ski/snowboard gear
 • Sleeping bag/ bedding
 • Towel
 • Money for necessities, such as breakfast/lunch

The registration will open Monday February the 7th at 12:00. Payment is due on Thursday the 10th at 23:59 to account 8601.43.53056 with the message “<your name> + stevne Blåtur”. Add 100 for kite 2022 membership, if you haven’t already paid for it this year.
NB: Only one ticket per person.

For kite-rental. contact frank.daniels@ntnui.no. Rental is first-come-first-serve. This costs 250 NOK per day. In the event of equipment damage, the renter is responsible for up to 2000 NOK.

PS: You need to be a member of NTNUI and NTNUI-kite to join the trip or the course. This may be checked before departure.

Contact information in case of questions:
Håkon tlf: +47 41666892 or email hakon.drangsland@ntnui.no
Petter tlf: +47 90868103 or email petter.rasmussen@ntnui.no
Privacy statement and disclaimer:
– By attending this trip you agree to let NTNUI kite use your personal information for practical purposes under the planning of this trip. NTNUI kite can also use this information to contact you with updated trip information. It is voluntary to give us your information and you can withdraw your consent at any time by contacting us.
-NTNUI kite and our volunteers will not give your information to a third party without further consent or legal order.
– By attending this trip you agree to be photographed throughout the event. The pictures can be used freely in the marketing of NTNUI and can be shared on our platforms. If you don’t accept this you have to contact us or the photographer.
– Covid-19: Your personal information can be used for tracing the virus according to the order by the authorities.
– The trip is arranged as a cabin trip where evereyone is responsible for their own kiting. A separate disclamer is used for the kiting competitions.

Detaljer

Start:
18. mars 2022 @ 17:00
Slutt:
20. mars 2022 @ 21:00
Kostnad:
Gratis

Arrangør

NTNUI Kite
Hjemmeside:
ntnui.no/kite

Sted

Storwartz