Påmelding til venteliste

Fyll inn skjemaet under og trykk send for å sette deg på ventelista.
Du vil få beskjed på E-post når du eventuelt blir tatt opp i gruppen.

OBS! Du vil få mail hvert semester om du fortsatt ønsker å stå på venteliste, denne må du svare på så sjekk at dette ikke havner i søppelpost eller reklame. Du kan ende med å stå på venteliste i ett til to år før det blir ledig plass.

Du vil motta en bekreftelse på mail i løpet av den neste dagen. Hvis ikke kan du prøve å fylle ut skjemaet igjen eller kontakte styret.

Vi har også avtale med Trondhjems Trunforening at hvis man er trener vil man få direkte inpass i NTNUI Turn: Søk trener her