Styret

Her finner du en oversikt over alle styremedlemmer i NTNUI Triatlon og Sykkel. For generelle henvendelser bes du kontakte leder. For mer spesifikke henvendelser står du fritt til å kontakte den som passer best.