Komiteene våre

Topptur og Frikjøring har fem komiteer, turkom, arrkom, fest og blæst, trenerkomiteen og konkurransekomiteen. Komiteene er de som sørger for at TF får arrangert turer, arrangement, konkurranser og treninger.

Om du ønsker å bli med i en komite er det opptak hver høst.

Hva må jeg gjøre som medlem av en komite?

Det varierer litt avhening av hvilken komite du er med i, men stort sett vil det gå ut på å delta på månedlige møter, samt ulike oppgaver som avhenger av de ulike komiteene. For å finne ut mer detaljert hva som forventes i hver komite kan du sjekke ut forventningsavklaringene for hver komite.

Hvorfor bør jeg bli med i en av Topptur og Frikjøring sine komiteer?

Å være med i en komite er en super måte å bli kjent med flere i Topptur og Frikjøring på. Man får i tillegg delta på arrangementer som er kun for komitemedlemmer som påskebord og avslutningstur. Man for også muligheten til å melde seg tidligere på alle turene!

Turkomiteen

Turkomiteen har ansvaret for å planlegge og arrangere alle turer. Komiteen har ansvaret for organisere det praktiske rundt turene. Det gjelder mat, overnatting og transport. Hver enkelt deltager har selv ansvar for å planlegge topptur eller evt. andre aktiviteter ut i fra dette.

Forventningsavklaring for turkomiteen finner du her!

Trenerkomiteen

Trenerkomiteen har ansvaret for å arrangere sirkeltrening hver uke. Disse treningene foregår på idrettsbygget på Gløshaugen hver onsdag. I tillegg arrangerer trenerkomiteen turntreninger en del søndager i løpet av semesteret.

Forventningsavklaring for trenerkomiteen finne du her!

Konkurransekomiteen

Konkurransekomiteen planlegger og arrangerer frikjøringskonkurransen vår, TF freeride. TF freeride arrangeres i månedskiftet februar/mars hvert år, og er en lavterskel frikjøringskonkurranse åpen for alle som ønsker å delta.

Forventingsavklaring for konkurransekomiteen finner du her!

Fest og blæst

Fest og blæst har ansvaret for alle de sosiale arrangementene til Topptur og Frikjøring. Dette er for eksempel torsdagspils på Lyche, Pray for Snow, skifestivalen og 17. mai frokost.

Forventingsavklaring for Fest og blæst finner du her!

Arrangementskomiteen

Arrangementskomiteen planlegger små lavterskel arrangementer i løpet av året og skal bidra til et bra sosialt samhold gjennom hele året. Arrangementene er med kort reisevei og liten/ingen betaling.