Aktivitetsavgift Pirbadet 2022 // Activity fee Pirbadet 2022

kr250.00

Betalt aktivitetsavgift vil, sammen med betalt helårslisens for triatlon, gi deg tilgang til svømmetreninger i Pirbadet sammen med NTNUI svømming. Aktivitsavgiften bestemmes av prisen Norges svømmeforbund setter på sin svømmelisens og prisen Norges Triatlonforbund setter på sin triatlonlisens.

Deler av aktivitetsavgiften går tilbake til klubbkassen, og vil derfor komme deg som medlem til gode utover sesongen!

Tilgangen i Pirbadet er gyldig for hele kalenderåret 2022 innenfor våre treningstider sammen med NTNUI Svømming.

Sjekk ut denne siden for mer info om hva du må gjøre for å kunne svømme med svømmegruppa: https://ntnui.no/triatlon/innmelding-pirbadet/

 

//

 

Paid activity fee, together with paid year-round license for triathlon, will give you access to swimming training in Pirbadet together with NTNUI swimming. The activity fee is determined by the price the Norwegian Swimming Federation sets on its swimming license and the price the Norwgian Triathlon Federation sets on its triathlon license.

 

Part of the activity fee goes back to the club coffers, and will therefore benefit you as a member throughout the season!

 

The access in Pirbadet is valid for the entire calendar year 2022 within our training times together with NTNUI Swimming.

 

Check out this page for more info on what you need to do to be able to swim with the swimming group: https://ntnui.no/triatlon/en/access-pirbadet/

Kategorier: ,