Styret

Leder

Leder for 2019/2020 er SIlje Abel
Kontakt: telemark-leder@ntnui.no

Som Leder har du det overordnede ansvaret for NTNUI Telemark Alpint. Lederen har det overordnede ansvaret for gruppens økonomi, og er ansvarlig for at gruppen følger opp deres målsetninger og statutter. Det er lederens oppgave å videreformidle relevant informasjon til NTNUI sitt hovedstyre, og sørge for kontinuitet i gruppen ved hjelp av erfaringsoverføring mellom nye og gamle medlemmer. Det er derfor viktig at lederen har en god oversikt over hva som skjer i gruppa, og har en god kommunikasjon med de andre styremedlemmene i gruppa.

Nestleder

Nestleder for 2020 er Mina Bathen
Kontakt: telemark-nestleder@ntnui.no

Nestlederen er styrets “potet”, og hjelper til der det trengs. Som nestleder har du få faste oppgaver, men kan være stedfortreder både for leder og kasserer ved behov. Nestlederen kan få ansvar for oppgaver som ikke hører til en  bestemt komite, og skal hjelpe de ulike gruppene å kommunisere om nødvendig. 

Nestlederen har ansvaret for å kalle inn til styremøter og for å lede disse. Det er også nestlederen som er ansvarlig for utstyret til TA, og bruk og utleie av dette skjer dermed gjennom nestlederen

Kasserer

Kasserer for våren 2020 er Ingrid Astrup
Kontakt: telemark-kasserer@ntnui.no

Kassereren er ansvarlig for økonomien, budsjett og regnskapsføring i Telemark-Alpint. Dette vil innebære å ha egen bankbrikke med kontroll over nettbanken, der alle refusjoner og regninger skal betales. Disse skal igjen regnskapsføres, både i perm og digitalt i et fellessystem for NTNUI. Opptil tre ganger i året avholdes det også internrevisjon, der kasserer skal gå over regnskapsføringen for de foregående månedene og passe på at alt er riktig. Dette gjennomføres på et satt tidspunkt av hovedstyret som er felles for alle NTNUI gruppene. Kasserer vil få egen tilgang til klubbhuset, der man har tilgang på gruppens permer og datamaskiner med det digitale regnskapsføring programmet.

Turkomsjef

Turkomsjef for 2019/2020 er Truls Kippernes
Kontakt: telemark-turkom@ntnui.no

Turkomsjefen har det overordna ansvaret for alle turane som TA arrangera. Du er og ansvarleg for turkomiteen. Du må fasilitere samarbeidet mellom komiteen og andre styremedlemmar. Du har, saman med Leiar, ansvar for å arrangere avslutingsturen til alle frivillige i TA.

Trenersjef

Trenersjef for 2019/2020 er Kristian Bru
Kontakt: telemark-trener@ntnui.no

Trenersjef sitt hovedansvar er å sørge for at både sirkeltreninger og turntreninger går som planlagt. Utover dette har du også ansvar for gjennomføringen av skikurset, samt konkurransene under skifestivalen. Som sjef for trenerkomiteen betyr det at du må delegere ansvar innad i komiteen og være villig til å ta det ekstra arbeidet som ikke blir lagt til komitemedlemmene. I tillegg plikter du deg å delta på styremøter som vanligvis arrangeres hver tredje uke. For mer utdypende informasjon om de ulike ansvarsområdene som skal være i all sin skjønneste orden, se forventningserklæringen til trenerkomiteen.

Fest og Blæst sjef

Fest og Blæest sjef for 2020 er Vilde Malmin
Kontakt:

Som Fæst & Blæst sjef har du det overordnede ansvaret for at alle sosiale arrangementer med Telemark-Alpint, som ikke er turer, treninger eller konkurranser, blir planlagt og gjennomført på best mulig måte. Som sjef for komiteen betyr det at du må delegere ansvar innad i komiteen og være villig til å ta det ekstra arbeidet som ikke blir lagt til komitemedlemmene.Du har ansvar for å planlegge og kalle inn til møte med din komite, samt å bli med på styremøter. 

I tillegg bør du som Fæst & Blæst sjefen ta en del av ansvaret for å sosialisere med nye og gamle medlemmer for å bidra til best mulig sosial trivsel blant alle medlemmene i Telemark-Alpint. Stillingen krever at du ikke bare er villig til å stille opp på arrangementer med Telemark-Alpint, men også være til stede og bidra.

Frikjøringsgeneral

Frikjøringsgeneral for 2019/2020 er Vebjørn Wøllo
Kontakt:

Frikjøringsgeneralen har hovedansvaret for konkurransekomiteen. Dette er komiteen som arrangerer den årlige frikjøringskonkurransen til Telemark-Alpint. Dette innebærer å få tak i frivillige, kontakte sponsorer for premier, ordne hytte for overnatting og annet som er nødvendig til konkurransehelgen. Konkurransesjefen er i tillegg ansvarlig for å tilrettelegge for personer som ønsker å kjøre andre frikjøringskonkurranser for NTNUI.

Sponsorsjef

Sponsorsjef for 2019/2020 er MariusBrunvand Fredriksen
Kontakt: telemark-sponsor@ntnui.no

Sponsorsjef sitt hovedansvar er å organisere en klubbavtale for gruppa, og ordne design og bestilling av Telemark-Alpint materiell. Sponsorsjef skal også være med å få tak i premier som kan deles ut på diverse Telemark-Alpint konkurranser og arrangementer. Som en del av styret skal sponsorsjef stille på styremøter og være med gjøre avgjørelser for gruppen.

Websjef

Websjef for 2019/2020 er Brage Lytskjold
Kontakt: telemark-webmaster@ntnui.no

Som websjef har du i hovedsak ansvaret for nettiden, Facebook og fildelinsystemet (Google drive). Nettsiden innebærer oppdatering av informasjon og innføring av produkter og salg i webshopen. Du vil stå ansvarlig for sosiale medie brukere og mailingsystemet, der du en gang i semesteret må oppdatere for nye medlemmer. Dette vervet krever ingen tidligere erfaring med digitale systemer.

Styret i Telemark-Alpint består av 9 medlemmer, der 5 velges inn på generalforsamlingen på høsten, mens de 4 andre velges inn på generalforsamlingen på våren.