Komiteene våre

Telemark-Alpint har fire komiteer, turkom, fest og blæst, trenerkomiteen og konkurransekomiteen. Komiteene er de som sørger for at Telemark-Alpint får arrangert turer, arrangement, konkurranser og treninger.

Om du ønsker å bli med i en komite er det opptak hver høst. Fristen for å søke er i år 5. september. Mer info om hvordan du søker finner du på vår facebookside!

Hva må jeg gjøre som medlem av en komite?

Det varierer litt avhening av hvilken komite du er med i, men stort sett vil det gå ut på å delta på månedlige møter, samt ulike oppgaver som avhenger av de ulike komiteene. For å finne ut mer detaljert hva som forventes i hver komite kan du sjekke ut forventningsavklaringene for hver komite.

Hvorfor bør jeg bli med i en av Telemark-Alpint sine komiteer?

Å være med i en komite er en super måte å bli kjent med flere i Telemark-Alpint på. Man får i tillegg delta på arrangementer som er kun for komitemedlemmer som påskebord og avslutningstur. Man for også muligheten til å melde seg tidligere på alle turene til Telemark-Alpint!

Turkomiteen

Turkomiteen har ansvaret for å planlegge og arrangere alle turene til Telemark-Alpint. Turkomiteen har kun ansvaret for organiseringen av det praktiske rundt turene (mat, hytte og transport), og det er opp til hver enkelt deltager på turen planlegge egne toppturer.

Forventningsavklaring for turkomiteen finner du her!

Trenerkomiteen

Trenerkomiteen har ansvaret for å arrangere treningene til Telemark-Alpint. Disse treningene er sirkeltrening en gang i uka, og turntreninger en del søndager i løpet av semesteret.

Forventningsavklaring for trenerkomiteen finne du her!

Konkurransekomiteen

Konkurransekomiteen planlegger og arrangerer frikjøringskonkurransen vår, TA freeride. TA freeride arrangeres i månedskifte februar/mars hver år, og er en lavterskel frikjøringskonkurranse åpen for alle som ønsker å delta.

Forventingsavklaring for konkurransekomiteen finner du her!

Fest og blæst

Fest og blæst har ansvaret for alle de sosiale arrangementene til Telemark-ALpint. Dette er for eksempel torsdagspils på Lyche, pray for snow, skifestivalen og 17. mai frokost.

Forventingsavklaring for Fest og blæst finner du her!