Telemark-Alpint

“Dagens første”

TA-FacebookTA-Forum
Hvordan bli med

Hvordan bli med

Det viktigste målet vårt er at så mange som mulig som har lyst til å dra på ski, får dra på ski. Dette gjør at alle som er medlemmer i NTNUI står fritt til å bli med på turene vi har uavhengig om de er med i komiteer eller ikke.

Samtidig oppfordrer vi alle de som har lyst til å komme litt dypere inn i miljøet å melde seg inn i en komité noe som gjøres under generalforsamlingene som holdes på starten av hvert semester. For å takke våre komitémeldemmer gives de tilgang til en andel av billetter til turene dagen i forveien, slik at sjansen for å bli med på turer øker.

Utenom turer har vi også blant annet mandagstreninger på Idrettsbygget ved Gløshaugen klokka 20:00 og turntreninger i turnhall utvalgte søndager. Mere om når dette er finner du under siden til Trenerkomiteen.