Nyhetsbrev – Januar

Nyhetsbrev og epostlister

Fremover kommer vi i Sprint til å publisere regelmessige nyhetsbrev. Hensikten er å kommunisere ut hva som skjer i Sprint og la alle tillitsvalgte i NTNUI få muligheten til å teste ut nye løsninger eller komme med innspill. Akkurat hvordan den tekniske løsningen blir er ikke helt avklart enda, men så fort den er på plass vil dere få beskjed.

Lik oss gjerne på Instagram også. Der kommer vi til å bruke Stories aktivt for å vise hva vi holder på med, og samle feedback fra dere.

Nettside

Som de fleste forhåpentligvis har fått med seg har vi pusset opp både ntnui.no og laget en nettsidebygger som gruppene fritt kan bruke. WordPress, den teknologiske plattformen vi har basert oss på, kom med en stor oppdatering i høst. Dette gir oss mange nye muligheter og vil sørge for at vi kan lage en mer strømlinjeformet tjeneste som blir enklere for dere å bruke. Vi har begynt arbeidet med versjon 2 av vår ntnui.no og nettsidebyggeren. Dere kan sjekke ut en foreløpig prototyp av ny nettside ved å klikke på knappen under.

Promotering

I forbindelse med videreutviklingen av nettsida ønsker vi i større grad å fokusere på promotering av mangfoldet i NTNUI og fremheve hva som skjer i gruppene. Vi har derfor laget seksjoner for Kommende arrangementer og Fremhevede grupper. I tillegg har vi gjort det enklere å få innlegg publisert på hovedsiden.   

Skjer det noe spesielt i din gruppe fremover så har dere nå muligheten til å bli fremhevet på nettsida. Sjekk denne linken for mer info:

Fremhevede grupper

Dersom gruppen deres er aktuell med sesongstart, nye kurstilbud eller bare ønsker ekstra oppmerksomhet kan dere bli plassert her.

Kommende arrangementer

Har dere et kommende arrangementet som trenger promotering kan dere få det fremhevet.

Medlemssystem

Vi har også lansert første beta av et nytt medlemssystem for NTNUI. Du kan selv sjekke det ut ved å gå til medlem.ntnui.no, og lage egen bruker.

Dersom du har noen problemer med å lage en bruker kan du ta kontakt med sprint-leder@ntnui.no.