Søk Studentlekene

Studentlekene Trondheim 2022 søker styre!

Studentlekene er Norges største studentidrettsfestival og arrangeres i 2021 i Trondheim for 8. gang. Lekene er en samling av studentmesterskap og studentcup i en rekke idretter på alle nivåer. SL Trondheim arrangeres av NTNUI i samarbeid med NSI. Under er stillingene som fyller styret til Studentlekene 2022.

Leder: Øverste ansvarlig for gjennomføring av arrangementet og skal sørge for fremdriften underveis. Ansvarlig for SL-styret, kommunikasjon med Trondheim kommune og NSI. Hjelper til med problemløsning og leder møter.

Nestleder: Informasjonsansvarlig: sender oppdateringer til HS, deltar på HS-møter ved behov og har ansvar for internkommunikasjonen i organisasjonen. Har videre personalansvaret og sørger for å koordinere rekruttering til organisasjonen. Arbeider forøvrig sammen med leder og tar oppgaver ved behov.

Økonomi: Ansvarlig for å føre utvalgets budsjett og regnskap. Ansvarlig for å søke bevilgninger fra offentlige etater og andre støtteordninger, som ikke er å anse som sponsormidler.

Arrangement: Ansvarlig for alle ikke-sportslige arrangementer på dagtid og kveldstid. Herunder fester, bankett og åpningsseremoni.

Sportslig: Ansvar for kontakten mellom SL-styret og NTNUI-gruppene. Arenaansvarlig og gjennomføringsansvarlig for alle SNM og SC, samt eventuelt Nordiske Mesterskap.


                                           

PR: Ansvarlig for rekruttering til og promotering av SL2017, derav gjennomføringen av roadshow. Blester eksternt og internt for å vise frem arrangementet. Ansvarlig for å skaffe gratis materiell til SL2017 fra eksterne sponsorer. Ansvar for mediedekningen, og oppfølging av en webgruppe med ansvar for alt av IT-løsninger.

Logistikk: Ansvarlig for overnatting under lekene, tilstrekkelig tilbud om transport for deltakere, tilbud om transport for materiell og SL-personell, bespisning og akkreditering.

Sponsoransvarlig: Jobber for å skaffe arrangementet nødvendige eksterne sponsormidler. Samarbeider med økonomiansvarlig ved å være med på å legge den økonomiske rammen for prosjektet jf. budsjett.