Søk hovedstyret 2019

Alle stillinger i Hovedstyret er lederroller. Disse ti personene må klare å se helheten i NTNUI og i hvilken retning denne fantastisk grønne klubben bør bevege seg. Vi trenger deg som ønsker å lære og samle erfaringer i studietiden. Vi ønsker deg som vil sette spor, og deg som vil gjøre verdens beste klubb enda litt bedre. Erfaringene du tar med deg fra et styreverv i NTNUI er mange og verdifulle. Søk! 

Leder

Som leder for HS setter man rammeverket som resten av styret arbeider ut ifra. Leder følger opp alle styremedlemmer og støtter dem i deres prosjekter. Mye av lederens tid går til å representere NTNUI utad.

Politisk nestleder 

Som politisk nestleder representerer man NTNUI utad sammen med leder i råd, styrer og arbeidsgrupper. Foreningen har mange spennende prosjekter gående, og i alle disse forumene skal den politiske nestlederen representere våre medlemmer, våre verdier og våre mål. En av utfordringene er å erstatte Dragvoll idrettssenter i en ny campus. En annen er tiltak for å senke terskelen for å trene ved NTNU. Politisk nestleder går også inn i rollen som sekretær.

Organisatorisk nestleder

Som organisatorisk nestleder tar man hånd om større prosjekter internt i foreningen. Det siste året har sett store endringer med opprettelsen av flere utvalg. Organisatorisk nestleders utfordring er å få alle disse enhetene til å samarbeide og prestere best mulig. Vi driver en aktiv klubbutvikling i NTNUI, og et av prosjektene til organisatorisk nestleder er utviklingen av en strategiplan for NTNUI for årene fremover.

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig for NTNUI får man muligheten til å sette opp og være sjef for et totalbudsjett på godt over 20 millioner kroner. Denne personen vurderer hva penger skal brukes til og blir utfordret i mange forhandlinger og med store beløp på spill. Personen har selvfølgelig et støtteapparat rundt seg og dette er en mulighet til å få verdifull erfaring fra bedriftsstyring. 

Hovedkasserer

Som hovedkasserer ser man det store økonomiske bildet og setter føringer for pengebruk i NTNUI. Denne personen leder direkte et økonomiutvalg i tillegg til mange titalls gruppekasserere som sammen skal holde styr på hele økonomien.

Kommunikasjonsansvarlig

Som kommunikasjonsansvarlig er man ansvarlig for merkevarebygging i NTNUI. Vi har stort potensial på sosiale medier og vi investerer i promotering- og redigeringsmateriale nå. Kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for et utvalg som sammen fyller nettsiden med informasjon, lager klubbavis og mye annet. Denne personen har budsjett og frihet til å gjøre NTNU grønt, gult og svart.

SL-ansvarlig

Som SL-ansvarlig skal du legge grunnlaget for at vårt største arrangement, Studentlekene, blir en suksess i 2021. Vi utfordrer dagens struktur på lekene og skape samarbeid mellom utvalgene. Studentlekene har stort potensial i Trondheim, er du den som når det? 

Arrangementansvarlig

Som arrangementansvarlig er man ansvarlig for alle arrangement sentralt i NTNUI. Sammen med sitt utvalg, skal arrangementansvarlig skape tilhørighet til NTNUI administrasjonen ved å legge til rette for vennskap og moro. Arrangementansvarlig er også prosjektleder for Treningsløftet, en årlig idrettsfestival hvor NTNU, Sit og VT er i prosjektgruppen, og for TV-aksjonen, hvor NTNUI gjør en viktig innsats hvert år. I denne rollen får man verdifull erfaring som prosjektleder, men også som toastmaster.

Informasjonsansvarlig

Som informasjonsansvarlig i NTNUI setter man føringer for kommunikasjon internt. Informasjonsansvarlig samler data og basert på dette foreslår styrets strategi. Informasjonsansvarlig følger også opp digitaliseringen av foreningen og er ansvarlig for et stort utvalg.

Materialansvarlig

Som materialansvarlig får man muligheten til å utvikle kleskolleksjonen til NTNUI. Dette er synlige klær, som mange bruker, men vi vil at de appellerer til enda flere. Materialansvarlig koordinerer innkjøp av alt fra flagg til jakker og er sammen med sitt utvalg ansvarlig for butikk og utlån. Dette er en spennende tid for materialansvarlig, hvor vi går over til å ha butikk i resepsjonen av idrettsbygget. Hvordan kan vi nå vårt potensial? Hvordan kan vi også lage en god nettbutikk? 

Hovedstyret består av ti personer, hvorav personene i de fire første stillingene over, med unntak av politisk nestleder, blir valgt til rollen. De resterende seks velges inn som «styremedlem», hvorav to av disse er varamedlemmer.