Norsk:

Kalenderen oppdateres fortløpende i løpet av semesteret. Vanligvis blir turer publisert 3 uker på forhånd. Alle turinvitasjoner med påmeldingslink blir sendt som epost til alle medlemmer.

Tilbake til Aktiviteter.

————————————————————————————————————————————————

 English:

We are updating the calender regularry during the semester. Usually, a tour is published 3 weeks in advanced. All invitations with the link for the registration are send via mail to all members.

Back to activities.

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette event har allerede funnet sted.

Kosetur til Snøhetta

25 september @ 07:00 26 september @ 20:00 CEST

God kveld flotte turfolk!
Har du lenge siklet på Snøhetta uten å enda ha kommet deg dit? Har du lyst til å krysse av (enda) en 2000moh-topp på listen din? Har du lyst til å være med på en mer lavterskeltur?

Sett av lørdag 25. sept og søndag 26. sept for kosetur til Snøhetta! 

Planen er å reise lørdag morgen ca. kl.7 mot Hjerkinn, og ved ankomst til Hjerkinn tar vi bussen inn til Snøheim kl.09:45. Vel framme ved Snøheim går turen videre til Stridåtjørnin hvor vi setter opp camp. Etter en liten stopp der går vi videre til selveste høydepunktet på turen (bokstavelig talt); Snøhetta. Søndag blir det en rolig morgen før vi tar en tur i nærområdet. Er vi heldige får vi kanskje øye på det mektige arktiske dyret; moskus. På ettermiddagen går bussen tilbake til Hjerkinn der vi så setter snuten mot Trondheim igjen. Ankomst Trondheim vil være søndag kveld

Vanskelighetsgrad: Dette er en tur de fleste kan være med på, men man bør ha gått litt i fjellet fra før. Vi skal bestige ca. 800 høydemeter, og store deler av terrenget på turen vil bestå av stein og ur. 
https://ut.no/turforslag/115776/topptur-turretur-snhetta-2286-moh-fra-snheim 

Pakkeliste (minimum):

 • Varm sovepose 
 • Liggeunderlag
 • Varme klær
 • Gode tursko (mye stein og ur, i tillegg er det stor sannsynlighet for snø på toppen)
 • Vanntette klær
 • Frokost og lunsj til begge dager
 • Hodelykt 
 • Dagstursekk (anbefalt, i tillegg til sekken man pakker i)

Vi stiller med telt, middag til lørdag og noe mat før hjemturen på søndag. 

Ifølge våre beregninger vil den totale kostnaden per deltaker være ca. 670kr ved leie av biler. 

Påmeldingen åpner torsdag 16.sept kl.12:00, og stenger: fredag 17.sept kl.16:00.Påmeldingslink: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4VFYD3OgZhHiB0c3oqvtil7ryvlYcx4nmMonH9QqEWxxH4A/viewform

Turmøtet vil skje tirsdag 21.09.21 kl.18:15. Hvis du har spørsmål angående turen er det bare å ta kontakt med Kristina Naasen Hellesnes (kristnhe@stud.ntnu.no) eller Torje Nysæther (torjeny@gmail.com).

Vi gleder oss til å dra på tur med deg!

Hilsen 
Turkoordinatorene 
Kristina og Torje

ENGLISH:
Cozy trip to Snøhetta!

Good evening great hikers!
Have you long drooled about Snøhetta without ever getting there? Do you want to cross off a(nother) 2000 masl peak on your list? Do you want to join a cozy trip?

Set aside Saturday 25 September and Sunday 26 September for a cozy trip to Snøhetta!

The plan is to travel on Saturday morning approx. at 7 towards Hjerkinn, after arrival at Hjerkinn we take the bus to Snøheim at 09:45. Once at Snøheim, the trip continues to Stridåtjørnin where we set up camp. After a short stop here, we move on to the very highlight of the trip; Snøhetta. Sunday it will be a calm morning before we take a walk in the local area. If we are lucky, we may spot the mighty Arctic animal; the musk. In the afternoon, the bus returns to Hjerkinn where we then head towards Trondheim again. Arrival at Trondheim will be Sunday evening.

Degree of difficulty: This is a trip most people can take part in, but you should have walked a bit in the mountains before. We will ascend approx. 800 meters, and large parts of the terrain on the trip will be rocky.
https://ut.no/turforslag/115776/topptur-turretur-snhetta-2286-moh-fra-snheim 

Packing list (minimum):

 • Warm sleeping bag
 • Sleeping pad
 • Warm clothes
 • Good hiking shoes (rocky terrain, in addition there is a high probability of snow on the top)
 • Waterproof clothing
 • Breakfast and lunch for both days
 • Headlamp 
 • Day trip backpack (recommended, in addition to the backpack you pack in)

We will provide tents, dinner for Saturday and some food before returning home on Sunday.According to our calculations, the total cost per participant will be approx. NOK 670 when renting cars.

Registration opens Thursday 16 September at 12:00, and closes: Friday 17 September at 16:00Registration link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4VFYD3OgZhHiB0c3oqvtil7ryvlYcx4nmMonH9QqEWxxH4A/viewform
The tour meeting will take place on Tuesday 21.09.21 at 18:15. If you have questions regarding the trip, please contact Kristina Naasen Hellesnes (kristnhe@stud.ntnu.no) or Torje Nysæther (torjeny@gmail.com)

Looking forward to see you at the trip!

Best regards
Your trip coordinations
Kristina and Torje