Stampen (En)

The club has a portable hot-tub mounted on a trailer, which both members and non-members may rent. Any car with a reasonable amount of “Ooomph” may tow it.

Prices, terms and conditions

 • First day is NOK 600 and 200 for the following day.
  • I.e. a weekend (Fri-Sun) is Kr. 600 for friday, and 2*200 for sat & sun, total kr. 1 000.
 • The tub is delivered with full tanks of propane, and is likewise returned with full propane-tanks.
  • If you get less-than full tanks, the price to fill the bottles may be subtracted for the rent
  • Likewise, failure to fill up on propane will add an additional cost of filling.
 • It must be cleaned after use. No-one want’s to sit in filthy water. Failure to clean properly will also result additional fees.

Stamp for dummies

(Not yet translated. Please find a nearby norwegian or norwegian-speaking person)

Opprigging:

 1. Plassering: Finn ut hvor stampen skal stå. Den bør stå på et underlag som er relativt flatt, med et bekkalokk/kumlokk i nærheten for drenering og underlaget må kunne tåle et par tonn med belastning. Er det vannuttak til standard hageslange i nærheten? Går det fint at stampen står her det neste døgnet? Støy mot naboer?
 2. Støtter: Før noe annet gjøres er det svært viktig at stampen står stødig. Det er fire bukker som hver tåler ett tonn. I tillegg ligger det flere tykke planker som kan brukes til å fordele vekten på bløtt underlag (les: alt annet enn betong/grus). Plasser plankene som en stor “T” under hver bukk. På undersiden av stampen er det fire kraftige metallklosser i hvert hjørne. Det er her bukkene skal plasseres under. Still inn bukkene slik at stampen står så horisontalt som overhode mulig, svak helning mot sluket kan være ønskelig. Ta omtrentlig øyemål på alle hjørnene før dere begynner.
 3. Jekking: Begynn med baksiden da det er den tyngste delen. Plasser jekken på et par ekstra planker hvis dere sliter med bløtt underlag. Ta begge hjørner bak før dere tar forran. Dobbelsjekk at alle jekkene fordeler vekten. Hvis bare tre hjørner tar vekten vil hele stampen begynne å bevege seg når vann+folk forstyrrer vektbalansen.
 4. Fylling: Ta en ny dobbelsjekk at stampen står stødig på jekkene! Hageslangen på nesten 40 meter ligger på baksiden i en trommel. Slangen er skjøtet på midten. Hvis det er kort vei til nærmeste vannuttak så kan man koble ut den ytterste slangen. Det vil korte litt ned på fylletiden. Regn med 1 ½ time til fylling, dette er svært avhengig av vanntrykket og høydeforskjellen mellom uttaket og stampen. Det er en hovedkran ved uttaket på stampen, ambefaler å heller skru av/på vannet ved uttaket. Slangene har en tendens til å lekke med et høyt vanntrykk. Det viktigste med fyllingen er at vannivået SKAL dekke både det hvite inntaket og uttaket til gassovnen før man begynner å fyre i ovnen!
 5. Gassovn: Stampen varmes opp av en gassovn på baksiden. Koble til gassen slik at ventilen ikke er løs eller faller av, det er litt vanskelig, men vær forsiktig. Strekk ut gasslangen og plasser beholderen lavere enn gassinntaket på stampen. Plasser den oppi den medfølgende kjelen med litt vann for å forhindre at beholderen fryser til is. Skru på gasstilførselen på ventilen slik at du ser et flammesymbol. Skru på hovedtimeren som ligger gjemt bak samme sidedør som gasstilførselen kommer ut fra. Ovnen er nå klar for tenning.
 6. Tenning: Hovedbryter for gassovnen er plassert over sidedøren på venstre side. Det er en visuell temperaturmåler som blir gradvis rød for å indikere at ovnen er varm. Vri hovedbryteren over til posisjon 1. Dette er “pre-ignite” steget som skal varme opp ovnen. Du vil høre at ovnen tenner, og kjenne at den begynner å bli varm. Hold i denne posisjonen i minst 15 sekunder(mer hvis det er kaldt i været). Når ovnen er varm skal man vri hovedbryteren raskt mot posisjon 2 (til høyre), så raskt over på posisjon 3 (mot venstre). Posisjon 3 er “mainburn”. Det skal være mulig å høre at ovnen begynner å brenne rent. Hvis man ikke hører dette, og temperaturmåleren begynner å synkemå man gjenta prosedyren. Regn med 5 timer til oppvarming. Vær klar over at det kan bli farlig varmt i stampen om man ikke følger med.
 7. Hygiene: Husk å sette klar et kar man kan skylle føttene i før man går oppi. Dessuten skal man tilsette litt klor i vannet for å desinfisere (red les: hvor mye? Jeg vet ikke.).
 8. Nyt badestampen!

 

Nedrigging:

 1. Skru av gassovnen: Skru hovedbryteren og gassventilen av. Koble fra gasstanken.
 2. Drenering: Bruk tilhørende avløpsslange til å tømme vannet ut i nærmeste avløp. Åpne kuleventilen på undersiden.
 3. Vasking: Bruk godt med såpe og en stor kost til å skure alle overflater i stampen. Jobb ovenfra og nedover. La såpevannet dreneres fortløpende mens du vasker.
 4. Spyling: Bruk tilhørende vannslange til å spyle vekk alt av såperester. Skyll også utsiden av stampen. Lukk kuleventilen når alt vannet er drenert.
 5. Nedjekking: Sett ned stampen i motsatt rekkefølge. Pass på å unngå å stå på baksiden av stampen da den ikke lengre har støtte der og vil tippe.
 6. Opprydding: Rydd alt utstyr tilbake i stampen. Alt det tyngste skal plasseres jevnt fordelt i bunnen.