aktivCampus går nasjonalt!

Tekst: Katrine Rennemo | NTNUI Blits 
Foto: NSI/Lasse Ibsen Thun | NTNUI Blits/Roland Richter & Nils Dittrich

Sammen skal NTNUI og NSI gjøre AktivCampus nasjonal. F. v.: Simon Sætre Borchgrevink (Jakobsens makker), Atle Rolstadaas og Monja Lien Jakobsen.
Foto: Norges Studentidrettsforbund/Lasse Ibsen Thun

NTNUIs aktivCampus har begynt og slått rot som tradisjon for Trondheims studenter. Konseptet har som mål å skape en aktiv og helsefremmende hverdag, noe som ikke har blitt oversett av Norges Studentidrettsforbund (NSI). Nå skal prosjektet nemlig praktiseres i flere byer og på forskjellige campuser.

Rektor ved NTNU Anne Borg beunder en aktivCampus-t-skjorte under innsatsuka i 2020.
Foto: NTNUI Blits /Roland Richter

På Forbundstinget i 2020 vedtok norsk studentidrett en ny strategiplan for perioden 2020-2024, herunder å være en viktig bidragsyter til aktive og helsefremmende campus. Et konkret tiltak i dette arbeidet er å etablere aktivCampus som et nasjonalt konsept gjennom fem pilotprosjekter innen 2022. Det er i høst ansatt en 100 % prosjektleder i en ettårig prosjektstilling i Norges studentidrettsforbund for å bidra til realiseringen av det nasjonale konseptet.

Atle Rolstadaas ble dermed prosjektlederen for aktivCampus. Vi i NTNUI har snakket med ham om prosjektet.

 – aktivCampus har som hensikt å skape enda mer aktivitet både på og utenfor campus for dagens studenter, og styrker studentidrettslagenes rolle som sosial arena i studietiden. Gjennom innsatsuke, hverdagsaktivitet og opplysningsarbeid, skal den enkelte student finne morsomme måter å være aktiv på i sin studiehverdag, forteller Rolstadaas.

Innsatsuken skal synliggjøre det mangfoldige idretts- og aktivitetstilbudet. Hverdagsaktiviteten vil sikre et kontinuerlig aktivitetstilbud gjennom hele studiedagen. Opplysningsarbeidet vil bidra til økt kompetanse og bevissthet til egen helse og aktivitetsnivå.

Ulik organisering

 – Studentidretten er i tillegg en viktig læringsarena hvor den enkelte får relevant lederpraksis og personlig utvikling som supplerer det formelle utdanningsløpet. aktivCampus vil være en viktig lederutviklingsarena som bygger videre på dagens muligheter og tilbud.

aktivCampus vil være et felles konsept med et overordnet rammeverk, hvor hvert enkelt studiested med sitt/sine studentidrettslag vil kunne gjøre lokale tilpasninger knyttet til lokale forhold. Det er ulik organisering, størrelse og kapasitet på de ulike studiestedene, noe som innebærer at innhold og tilbud vil naturlig nok variere noe. Planen er å utvikle et overordnet rammeverk med ulike nivåer som kan tilpasses de lokale forholdene. Dette vil bidra til å skape økt eierskap og forankring lokalt, noe som er en avgjørende suksessfaktor, sier prosjektlederen.

Det politiske arbeidet i aktivCampus er viktig, her er ordfører i Trondheim Rita Ottervik sammen med rektor ved NTNU Anne Brog under aktivCampus innsatsuka i 2020.
Foto: NTNUI Blits/Roland Richter

For å sikre dette legger NSI opp til en høy grad av involvering i planleggingsfasen med partnere som blant annet studiested og Samskipnad.

 – NTNUI har utviklet et kjempespennende opplegg som jeg gleder meg til å lære mer om.

Sammen skal vi forvalte og videreutvikle aktivCampus på NTNU, og ikke minst spre konseptet til flere studentidrettslag/studiesteder fremover, fortsetter Rolstadaas.

I 2018 startet en pilot kalt «Treningsløftet»

Med mål om å fremme fysisk og psykisk helse blant studentene på NTNU i Trondheim, samt å tilrettelegge for vennskap og sosiale møteplasser. Piloten endret i 2019 navn til «aktivCampus» og ble videreført i 2020 i forbindelse med studiestart. aktivCampus i regi NTNUI er forløpet til etableringen av et nasjonalt konsept for hele norsk studentidrett ved samme navn.

Arbeid med å utvikle mer helsefremmende studiesteder er også dagsaktuelt på den internasjonale arena. I Europa pågår det nå et større prosjekt som går over syv forskjellige land kalt «Active Campus Europe» (ACE), og i USA og Canada finner man flere liknende prosjekter og programmer knyttet til deres respektive universiteter. Innenfor studentidretten har det internasjonale studentidrettsforbundet (FISU) nylig etablert konseptet «Healthy Campus». Prosjektet starter opp i løpet av 2020 og har som mål å forbedre retningslinjer og standarder knyttet til helse og aktivitet på studiesteder i hele verden.

Synlig aktivCampus på Frimerket på Gløshaugen fra innsatsuka i Trondheim i 2019.
Foto NTNUI Blits/Nils Dittrich

Studentenes helse

Rolstadaas trekker fram en nylig studie viste at trening ser ut til å beskytte studentenes psykiske helse: – Det er å anta at organisert trening gjennom studentidrettslagene vil beskytte ytterligere gjennom at man også i større grad er en del av et sosialt fellesskap. Vi står nå midt i en tid hvor store deler av vårt fokus og vår søken handler om felleskap, helse og trygghet. Det er mange «tapere» i denne koronapandemien, men av de gruppene som kanskje har blitt «truffet» av flest tiltak, er nettopp studentene. Avlyst russetid, reduserte og avlyste fadderuker, digital undervisning og forbud mot breddeidrett for de over 20 år. Det er lite å glede seg over, og dette har ført til større grad av ensomhet og helseplager.

Fra SiT-undersøkelsen oktober 2020 (Klikk for å utvide)
  • 75 % opplever situasjonen som mer krevende
  • 50 % opplever forverret stressfølelse
  • 40 % rapporterer at de ikke har god helse og/eller har store psykiske symptomplager
  • 50 % rapporterer at det er forverret kontakt med venner

Sosiale forhold og utfordringer med hjemmestudier nevnes som de største problemene. Mangel på struktur, motivasjon og at de ikke får møte medstudenter i ulike settinger løftes frem som de største utfordringene.

Kilde: Sit

Ambisjonen

AktivCampus skal skape en aktiv, helsefremmende og meningsfull studiehverdag:

  • AktivCampus gjør studiehverdagen aktiv – både i løpet av studiedagen og på fritida. Studentene får være fysisk aktiv på campus, samtidig som at det i regi studentidrettslagene bugner over av tilbud man kan delta på etter endt studiedag.
  • AktivCampus gjør studiehverdagen helsefremmende – både for den fysiske og psykiske helsa. Det tilbys aktiviteter som forebygger fysiske plager, gir økt overskudd og får studentene i form! Den enkelte opplever mestring, glede og sosial tilhørighet, og det er et aktivitetstilbud for alle og enhver. Aktivitetene er inkluderende og har akkurat passe «gøyfaktor» som gjør at folk har lyst til å delta igjen og igjen.
  • AktivCampus gjør studiehverdagen mer meningsfull! Den enkelte kan engasjere seg i studentidretten både som aktiv og frivillig, og utfordre seg selv både som utøver og tillitsvalgt. Aktivitetene gir nye venner og gode relasjoner, og på den måten er det en fin resept mot ensomhet.

Prosjektet er delt inn i fire deler: innsatsuke, sommerleker, opplysning om fordeler av aktivitet og tilrettelegging av aktivitet på campus:

Innsatsuke (Klikk for å utvide)

I uke 35, 2020, arrangeres en innsatsuke med fokus på å fremme fordeler med fysisk aktivitet og vise Trondheims studenter hvilke muligheter de har for å holde seg fysisk aktive mens de studerer. Dette er en slags tredje fadderuke med fokus på aktivitet og hvordan man gjennom resten av året kan holde seg aktiv. Undergrupper i NTNUI skal gjennom ulike aktiviteter vise fram og la studenter prøve sin idrett. 

Sommerleker for linjeforeningene (Klikk for å utvide)

Under innsatsuken skal det også arrangeres sammenlagtkonkurranse mellom linjeforeningene på NTNU. Gjennom ulike konkurranser kan studenter samle poeng til sin linjeforening i kampen om å bli Linjemestere. Dette skaper tilhørighet til studentene og det oppfordres om at faddergrupper kan melde seg på og bli enda bedre kjent utenfor festingen.

Opplysning om fordeler med jevnlig fysisk aktivitet (Klikk for å utvide)

En stor del av folkehelsekampanjen er å spre kunnskap om fordeler med jevnlig fysisk aktivitet. aktivCampus handler ikke kun om aktivitetene, men også om kunnskapen som sier noe om hvor viktig aktivitet i hverdagen er. I innsatsuken holder vi dermed også foredrag som tar for seg ulike deler av fysisk aktivitet og fordelene ved dette.

Tilrettelegging for fysisk aktivitet på campus (Klikk for å utvide)

Gjennom aktivCampus ønsker vi å påvirke politisk inn mot campusutviklingen ved å skaffe relevante partnere for å skape et bedre rammeverk for aktivitet ved universitet og høyskoler. Dermed sikre at fremtidens campus blir sporty og aktive Campus. Det politiske arbeidet jobbes kontinuerlig med gjennom hele året og er en stor del av prosjektet som ikke vises direkte. Her prøver vi i NTNUI å påvirke for at aktivitet skal være en sentral del av campus.

Prosjektlederen for aktivCampus-uka

Prosjektleder for aktivCampus-innsatsuka i 2020 Monja Lien Jakobsen.
Foto: NTNUI Blits/Roland Richter

 – Det er økende grunnlag for å si at jevnlig fysisk aktivitet fører til bedre fysisk og psykisk helse, samt bedre akademiske prestasjoner. I lys av disse fordelene aktivitet gir ønsket NTNU å få flere studenter i aktivitet, forteller Monja Lien Jakobsen, prosjektleder for aktivCampus-uka ved NTNU i Trondheim, og fortsetter:
– I 2019 ønsket man en mer lavterskel inngang på fysisk aktivitet, og sammen med NTNU startet NTNUI opp aktivCampus. aktivCampus handler om å tenke nytt om fysisk aktivitet for å senke terskelen for å være aktiv og sunn som student. Gjennom en innsatsuke, opplysning om fordeler med jevnlig fysisk aktivitet og tilrettelegging for å være aktiv på campus på dagtid, vil kampanjen kunne bidra til at flere får oppleve fordelene med fysisk aktivitet. 

Jakobsen legger til: – aktivCampus bidrar også til å knytte sterkere bånd til universitetet der man sammen skaper et arrangement som gagner studentene vi alle er til for. I tillegg vil prosjektet og dens innsatsuke bidra positivt inn mot rekruttering til våre undergrupper i NTNUI. Hovedmålet skal i aller største grad ta for seg studentenes helse, velvære og tilhørighet til universitetet.

Stolte

NTNUI er i dialog med NSI som tar prosjektet videre og skal bistå utviklingen til AktivCampus som et nasjonalt konsept. 

 – Med alle de fordelene aktivCampus kommer med er vi i NTNUI glade for at prosjektet ønskes nasjonalt, og vi skal gjøre vårt for at flere kan gjennomføre AktivCampus. NTNUI er i tillegg veldig stolte over at dette fantastiske prosjektet ble opprettet av NTNUI sammen med NTNU, avslutter Jakobsen med. Hu og hei!

Her står Eksternansvarlig Simon Sætre Borchgrevink sammen med Prosjektleder Monja Lien Jakobsen. Sammen utgjør de de to av viktige delene av aktivCampus, det politiske arbeidet og innsatsuka.
Foto: NTNUI Blits/ Roland Richter

E-sport inkluderer!

Tekst: Katrine Rennemo | NTNUI Blits | Illustrasjon: NTNUI E-sport

Årets Student Inclusion Awards går til NTNUIs E-sport! Leder Anders Brurok mener de hjalp mange under korona-lockdownen.

– Det føles veldig spesielt å bli anerkjent for den jobben vi gjør med tanke på inkludering, og i hvert fall med tanke på utfordringene korona har bydd på for hver enkelt person. Det har sikkert vært vanskeligere å møte nye folk og ha noen å snakke med, sier Brurok. Fra starten av har de hatt som mål om å bygge en plattform hvor alle spillere kan samles for å spille sammen. På denne måten får de en sjanse til å treffe likesinnede. I år kom dette godt med.

– Det føles veldig spesielt å bli anerkjent for den jobben vi gjør med tanke på inkludering.

Anders Brurok, Leder NTNUI e-sport

Fersk gruppe

E-sport er ennå ganske ferskt i NTNUI, og de jobber ennå fra bunnen av. Likevel har de kommet langt med medlemmer og aktivitet. De jobber aktivt med det sosiale innad i gruppa, istedenfor bare konkurransen i spillet. Brurok mener juryen så på dette.

– Dette motiverer oss stort med tanke på at vi blir sett for det arbeidet vi gjør, legger han til.

Les mer om NTNUI e-sport her!

Hyller NTNUI e-sport

– Først og fremst vil jeg gratulere NTNUI E-sport med en kjempegod start som gruppe, og som vinner av årets Student Inclusion Award! Det er mange studentforeninger som har vært kjempegode til å inkludere studenter i år, med mange kreative og nyskapende sosialiseringstiltak, forteller leder for NTNUI, Øystein Fruseth Christiansen. Han mener at konkurransen om prisen i år var stor.

Leder i NTNUI Øystein Fruseth Christiansen
Foto: NTNUI Blits/Vebjørn Jokstad

– For NTNUI er det viktig å inkludere så mange som mulig, og E-sport har vært et fantastisk tilskudd til vår grønne familie som fanger opp mange studenter vi tidligere ikke har nådd ut til. At E-sport anerkjennes som et stort tilskudd til studentbyen Trondheim er viktig, og jeg tror det kan bli en av de største, og viktigste gruppene for NTNUI og Trondheim fremover.

– At E-sport anerkjennes som et stort tilskudd til studentbyen Trondheim er viktig, og jeg tror det kan bli en av de største, og viktigste gruppene for NTNUI og Trondheim fremover.

Øystein Fruseth Christiansen, Leder NTNUI

Penger til klubbhus

Blant 25 studentforeninger ble E-sport valgt ut, og gitt en pengepremie på 20.000 kroner. Pengene skal bli brukt til utstyr og lignende, som gjør at sporten kan vokse. E-sport-lederen gleder seg.

– Eksempelvis holder vi på for øyeblikket med å etablere et nytt klubbhus. NTNUI E-sport har ikke klart dette før. Det å få til noe slikt er utrolig kult og noe mange av våre medlemmer ser veldig fram til. Jeg vil applaudere hele styret i E-sport. som har mye av æren for prisen. Samtidig er gruppas medlemmer med på å bidra til at miljøet vokser. Nye folk er alltids velkommen!

Det ble verdensrekord!

Foto: NTNUI Blits / Eivind Jølsgard

Tekst: Katrine Rennemo | NTNUI Blits
Foto: NTNUI/Eivind Jølsgard og Oskar Hope-Paulsrud

NTNUI Roing skapte historie da de søndag slo verdensrekorden i roing. Sammen med årets P3-aksjon ro studentene én million meter på 61 knappe timer.

På Solsiden i Trondheim satte roerne i gang torsdagskvelden kl. 10. Allerede søndag morgen hadde de lagt bak seg én million meter.

Avlyst sesong

– Ideen om å ta verdensrekorden i én million meter kom allerede i mars da vi innså at hele vårsesongen for utendørs roing (og SM) ble avlyst. Vi fikk ikke anledning til å gjennomføre, men ideen var plantet, forteller en av roerne Olav Katle Fleten. 

P3 profil Adelina Ibishi rodde de første 1000 meterne av rekordforsøket i NTNUIs flotte farger. Foto: NTNUI Blits / Oskar Hope-Paulsrud

– På sensommeren fikk vi et lite spark i baken fra en kontaktperson i Roforbundet som lurte på om ikke vi skulle høre med P3 om det var mulig å gjennomføre et romaskin-stønt i anledning P3 aksjonen. Vi tok kontakt direkte med P3 og etter et par møter hadde vi en konkret gjennomføringsplan.

Én time foran verdensrekorden

Fleten forteller videre at de la inn en margin til den forrige verdensrekorden med cirka én time. 

Romaskinen stoppet ikke, selv under veksling kunne man høre lyden av romaskinen. Foto: NTNUI Blits / Eivind Jølsgard

–  Allerede etter den første natten med roing lå vi godt innenfor det oppsatte tidsestimatet. Men det var først den siste natten at vi innså hvor mye vi kom til å knuse den forrige rekorden! Vi kortet ned etappene, kjørte hyppigere bytter og som et resultat at dette greide vi å korte ned den estimerte tiden betydelig. Med cirka fire timer gjenstående roing innså vi også at vi ville slå den nåværende herrerekorden for stort lag!

Med tanke på det typiske Trondheimsværet er Fleten imponert.
– Fasiten ble altså at vi tok miks verdensrekorden med over to timers margin. Utrolig gøy å se hvor mange som stilte opp i ufyselig Trondheimsvær, midt på natten og rodde som gærninger.

Videre nevner Fleten at dette var et stort og godt plaster på såret for at SM i roing 2020 ble avlyst.

Og sluttresultatet? NTNUI Roing rodde 1 000 000 meter på 61 timer, 11 minutter og 2,8 sekunder.

Verdensrekord ble det! Foto: NTNUI Blits/ Oskar Hope-Paulsrud